Hoe hilarisch is ons landje?

Voor velen zal deze vraag een retorisch karakter hebben. Dat zijn de mensen die geen reet meer snappen van hetgeen onze landelijke politiek doet en die de humor ervan inzien. Ook zijn er mensen die vinden dat we bestuurlijk goed bezig zijn en de inspanningen in Den Haag omarmen. De overigen zal het een worst zijn. Hetzij een vegan worst of iets van een varken.

Middels dit epistel ben ik op zoek naar het antwoord op de vraag wie van mijn gewaardeerde lezers behoort bij welke groep. Gewoon voor mezelf, vanuit nieuwsgierigheid. Wie ziet onze landelijke politiek als helemaal in orde,als pure humor of als kwaadaardige tumor?

Persoonlijk denk ik dat de uitslag 33% voor elke categorie zal opleveren. Ik zal hieronder echter drie issues noemen die je als leidraad voor je positie in casu kunnen helpen om tot een standpunt te komen. Ik ben tenslotte de beroerdste niet.

Migratie. Veel mensen uit Afrika en het Midden-Oosten komen naar ons landje. Gedreven of verdreven door diverse redenen. De opvang zit overvol en er zijn geen huizen voor hen. Wat een ellende. Stel je toch eens voor. Je vlucht voor oorlogsgeweld, je huis in je thuisland is door onverlaten aan puin geschoten en in Ter Apel moet je in juni in een tent slapen. Wat erg. Stel je komt hierheen voor een beter leven, je vier vrouwen en al je kinderen laat je achter. En dan moet je hier in een tent slapen in juni. Als Nederlanders slapen wij in juni het liefst in een tent die we dan ook nog eens zelf betalen en dan betalen we ook nog eens om die contraptie ergens te mogen opzetten.

Klimaat. Is het iets wat de mens kan beïnvloeden? Als mens hebben we daarover veel te weinig kennis en kunde. Alles wat gezegd of beweerd wordt kan simpelweg geparkeerd worden. Zowel van voor- als tegenstanders. Feiten zijn er niet. Wel weten we dat er ooit ijstijden waren. En ook perioden dat het loeiheet was op aarde. Dat zijn de feiten. Het klimaat bepaalt, de mens is hier nog te kort om dat te kunnen begrijpen. Waarschijnlijk zullen we als
mensheid de werking van het klimaat ook nooit begrijpen. De mens is pas ontstaan na de laatste ijstijd. Nu wordt het voor onze soort net even weer een tikkie te warm. Hoe lang redden we dat met airco's? Oh jee….. En dan zijn we ook nog eens met zoveel. En die moeten dan allemaal een airco?

De Europese Unie. Men noemt het een verband. Echter, het is een lekkend maandverband,zonder de Always-vleugels. Het verbandje met vleugels zou in een lastige week bescherming kunnen bieden voor de helft van de bevolking in een bepaalde levensfase. Bij de EU werkt dat niet. Binnen de EU lekt het continue. Daarom lekt die hele Unie ook als een mandje. Geen enkele samenhang, geen gezamenlijk doel en slechts verschillen. En hoe zou dat nou komen? Simpel. De mens wil dingen altijd "united" doen. En dat werkt niet. De baas van een "united" land, Joe Biden, sprak deze week nog uit dat zijn land 150 jaar terug in de tijd gegooid was. En dan ben je de baas. En qua EU: geen idee. Ik denk dat we net zo verdeeld zijn als "the colonies" (ik bedoel dan de USA, voor mensen die John Cleese niet kennen).

Het blijvend streven naar verbinding tussen mensen en landen verstoord het menszijn. Mind you: "We are all individuals."

Right. Best een lang verhaal. Blij dat je doorgelezen hebt tot nu toe.
Ik herhaal de vraag die ik aan het begin stelde: Ben je blij met hoe de landelijke politiek dingen aanvliegt? Wordt je er ongelukkig van? Of zie je er de humor dan wel de tumor ervan in?