Vier miljoen stemmen. Niets bereikt

Rutte heeft het voor elkaar, het Oekraïne verdrag kan toch getekend gaan worden. Ondanks dat 2,5 van de 4 miljoen stemmers tegen het verdrag heeft gestemd. Maar wees gerust Nee-stemmer, je kan rustig slapen want ook aan jou is gedacht. Rutte heeft namelijk aanvullende afspraken toegevoegd aan de deal tussen de EU en Oekraïne en in deze aanvullende afspraken worden jullie bezwaren weggenomen.

Maar hoe heeft Rutte die bezwaren eigenlijk bepaald? De 4,1 miljoen stemmers hadden maar drie keuzemogelijkheden: ja; nee en blanco. Rutte heeft deze ‘Nee’ geïnterpreteerd als een Nee tegen het EU-lidmaatschap van Oekraïne, een Nee tegen militaire bijstand en tegen extra geld. Miljoenen stemmers hebben hun voorkeur over het verdrag mogen uitspreken, maar uiteindelijk is het de politiek die een Ja- of Nee-stem omvormt tot een mening en Rutte heeft mogen uitleggen wat hij denkt dat de bezwaren zijn.

Heeft zo’n referendum in dit geval dan wel nut? De mening van het volk wordt gepeild, echter moet deze wel binnen het ja/nee kader vallen. Snap je niet helemaal wat de kwestie inhoud, dan kan je dus beter helemaal niet gaan stemmen en dat verklaart meteen de zeer lage opkomst van 32%.

Nee, een referendum in zijn huidige vorm voegt niks nuttigs toe aan het besluitvormingsproces en om dezelfde situatie in de toekomst te voorkomen is het tijd dat we hier verandering in gaan brengen en ik stel hierbij de volgende criteria voor: Referenda alleen voor onvoorziene situaties Referenda zijn om de mening van het volk te peilen. Referenda zijn dus niet nodig voor kwesties welke al voor de tweede Kamerverkiezingen bekend waren.

Referenda zijn bedoeld voor plotselinge kwesties die binnen de 4 jaar van het huidige kabinet naar voren komen en waarbij een beslissing binnen dezelfde periode noodzakelijk is. Het volk kan met een referendum invloed uitoefenen op kwesties waarbij vooraf niet duidelijk was welke standpunt hun partij zou vertegenwoordigen. Een referendum is geen ja/nee vraag Wat willen we weten van het volk? Of zij eens is met 1 of 2 standpunten? Ja, echter ook de motivatie hierachter is van belang. Laat het volk uitleggen waarom zij tegen een Oekraïne-verdrag zijn en dwing daarmee een hogere opkomst op. Laat het volk ook stemmen voor ‘blanco’ maar wel middels een aantal stellingen aangeven waar zij achter staat. Zorg er voor dat de interpretatie van een referendum niet discussieerbaar is, laat dit dus niet over aan de politiek, maar aan het volk en laat de politiek zich druk maken hoe zij de wens van het volk tot uitvoering kan brengen. Alleen zo kunnen we referenda nuttig inzetten en besluitvorming bespoedigen.