FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesActieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van maandag 8 april 2024

Totale zonsverduistering boven delen van de VS, Canada en Mexico

Vandaag zal in een groot deel van Noord-Amerika een totale zonsverduistering zichtbaar zijn.

Miljoenen mensen in Mexico, de VS en Canada kunnen de maan tussen de zon en de aarde zien passeren en de zon volledig verduisteren, vooral in de middag (lokale tijd). Op veel plaatsen staan feestjes gepland om samen te kijken. Talrijke scholen blijven gesloten. Op veel plaatsen worden echter wolken en regen voorspeld.

De gebeurtenis kan niet vanuit Europa worden waargenomen. Alleen aan de westelijke rand van het continent in delen van Portugal, Spanje, Ierland en Groot-Brittannië is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien.

De eerste totale zonsverduistering die vanuit Nederland zichtbaar is valt naar verwachting rond 7 oktober 2135. Voor een gedeeltelijke  zonsverduistering hoeven we niet zo lang te wachten. Op 29 maart 2025 verdwijnt de zon voor 36 procent achter de maan. Op 12 augustus 2026 zal het spektakel wat groter zijn: dan is er nog maar 10 procent van de zon zichtbaar.

Livestreams zonden vanaf 20.00 uur Nederlandse uit:

Trump wil abortusrecht overlaten aan de Amerikaanse staten

Donald Trump staat achter het huidige beleid van het witte Huis met betrekking tot abortus. Hij heeft aangegeven dat Amerikaanse staten zelf mogen beslissen of ze abortus toestaan of verbieden, en onder welke voorwaarden.

Dit heeft geleid tot een diversiteit aan wetgeving, waarbij sommige Democratische staten abortus toestaan en Republikeinse staten beperkingen opleggen of het verbieden. Door deze houding beperkt Trump de kans voor Democraten om hem af te schilderen als voorstander van een federaal abortusverbod tijdens verkiezingscampagnes. Het kan echter leiden tot het verliezen van steun bij de pro-life-beweging, die pleit voor een nationaal verbod op abortus.

Marjorie Dannenfelser, de voorzitter van de anti-abortusbeweging Pro-Life America, heeft vandaag haar diepe teleurstelling geuit over deze standpunten van Trump. Volgens Dannenfelser verdienen ongeboren kinderen nationale bescherming tegen de wreedheid van de abortusindustrie.

Niet alleen de Democraten, maar ook de Biden-campagnevoering was snel met hun kritiek op Trump's abortus standpunt. Zij beweren dat Trump hiermee instemt met de wetgeving in de meest conservatieve staten, die geen enkele uitzondering op het abortusverbod toestaan. Joe Biden schreef op X: "More than 1 in 3 women in America now lives under an abortion ban, with more on the way. Donald Trump did this."

In 2022 heeft het Hooggerechtshof de uitspraak van Roe v. Wade uit 1973 waarin het recht op abortus werd erkend herroepen in de zaak Dobbs v. Jackson. Sindsdien is het aan individuele staten om te beslissen of ze abortus toestaan of verbieden. Diverse Republikeinse staten hebben daarop de regels met betrekking tot abortus aanzienlijk aangescherpt.

Trump opperde onlangs een verbod op abortus voor vrouwen die meer dan vijftien weken zwanger zijn, met de kanttekening dat hij vindt dat dit geen federale kwestie is maar een beslissing van de staten zelf. Vandaag verduidelijkte hij dit standpunt verder.

Hij benadrukte dat hij voorstander is van het legaliseren van abortus daar waar de meerderheid het wenselijk acht, maar waarbij de individuele staten de beslissing nemen en dat deze dan ook moeten worden nageleefd.

Trump wilde nu echter geen specifiek aantal weken noemen waarbinnen een zwangerschap beëindigd mag worden. Hij gaf aan dat de regelgeving per staat zal verschillen, waarbij sommige staten mogelijk conservatiever zullen zijn dan andere. Uiteindelijk vindt hij dat het volk de doorslag moet geven.

Automobilist scheurt met 171 kilometer per uur door industrieterrein Amsterdam

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist betrapt die ruim honderd kilometer per uur te hard reed op de Westpoortweg in het Westelijk Havengebied te Amsterdam. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Zo meldt AT5.

Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur, maar de automobilist reed er 171 kilometer per uur. Het was niet de eerste keer dat de bestuurder door het rijgedrag in aanraking met de politie kwam. Eerder dit jaar pakten andere agenten al zijn rijbewijs af en moest hij een dure driedaagse cursus bij het CBR volgen.

In het Westelijk Havengebied vinden in de avonden en nachten regelmatig illegale straatraces plaats. Ongeveer een maand geleden schreef de politie tijdens zo'n straatrace tientallen bekeuringen voor onder meer geluidsoverlast, spookrijden en het blokkeren van wegen. Ook raakte een automobilist zijn rijbewijs kwijt vanwege een snelheidsoverschrijding van 75 kilometer per uur.

Tweede Kamerverkiezing goed verlopen, wel aandacht voor procedure vaststellen uitslag

De vervroegde Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 is goed verlopen. Met 77,7% was de opkomst vergelijkbaar met de vorige Tweede Kamerverkiezing. Dankzij de grote inzet van gemeenten, de Kiesraad en de vele vrijwilligers is het gelukt om de verkiezing in korte tijd te organiseren. Wel vraagt de procedure voor het tellen van de stemmen en de vaststelling van de uitslag nog steeds veel van de betrokken organisaties. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hugo de Jonge in de evaluatie die hij vandaag aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Minister De Jonge: “De inzet van gemeenten en tienduizenden vrijwilligers is onmisbaar bij het organiseren van verkiezingen. Dat zagen we ook weer bij de vervroegde Tweede Kamerverkiezing van november 2023. Door een kortere voorbereidingstijd dan normaal stonden gemeenten en betrokken organisaties, zoals de Kiesraad, voor een enorme klus. Ik ben hen dankbaar voor hun inzet. Uit de evaluatie komt een aantal verbeterpunten naar voren in de procedure voor het vaststellen van de uitslag en de uitvoerbaarheid door gemeenten. Daar gaan we samen met de betrokken organisaties en de gemeenten mee aan de slag.”

Met de invoering van een nieuwe procedure voor het vaststellen van de uitslag per 1 januari 2023, zijn extra noodzakelijke controlestappen ingevoerd en is het mogelijk telfouten eerder in het proces te herstellen. In hun evaluaties vragen de Kiesraad en de NVVB aandacht voor de werklast die de nieuwe procedure met zich meebrengt. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing heeft het ministerie, samen met de Kiesraad, al enkele maatregelen genomen om de druk op de gemeenten te verlagen, zoals het verduidelijken van instructies. Na de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 wordt de procedure voor de uitslagvaststelling uitgebreid geëvalueerd.

Toegankelijkheid verkiezingen
In opdracht van het ministerie heeft de organisatie Ongehinderd onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van stemlokalen. Hieruit blijkt dat het percentage stemlokalen dat bij de Tweede Kamerverkiezing niet volledig aan de toegankelijkheidseisen voldeed, 10% lager was dan bij de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen in maart 2023. Toch voldeed nog 69% van de onderzochte stemlokalen niet aan alle toegankelijkheidscriteria. Uit gesprekken met gemeenten blijkt dat zij hard werken om de verkiezing zo toegankelijk mogelijk én met voldoende stemlokalen te organiseren. Zo openden gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezing 5,5% meer stemlokalen dan bij de verkiezingen van maart. Hoewel de uitkomsten een verbetering laten zien voor wat betreft de toegankelijkheid, laten zij ook zien dat hiervoor doorlopend aandacht nodig is. In aanloop naar de Europees Parlementsverkiezing organiseert het ministerie daarom samen met belangenorganisaties een digitale training en workshops over toegankelijkheid. Ook heeft het ministerie een wetsvoorstel in voorbereiding om hulp in het stemhokje mogelijk te maken voor iedereen die daarom vraagt. Dat moet de toegankelijkheid van verkiezingen verder verbeteren.

Experiment met kleiner stembiljet bij de Europees Parlementsverkiezing
In hun evaluaties vragen de VNG, NVVB en Kiesraad nogmaals aandacht voor de omvang van het stembiljet en de snelle invoering van een nieuw handzamer stembiljet dat ook elektronisch telbaar is. Bij de Europees Parlementsverkiezing van juni wordt voor het eerst een experiment gehouden met een kleiner formaat stembiljet dat beter te hanteren is voor kiezers en stembureauleden. Het experiment vindt plaats in 5 gemeenten. Bij een positieve evaluatie is de minister voornemens om de Kieswet te wijzigen om het stembiljet zo snel mogelijk landelijk in te voeren. Het streven is dan dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 in heel Nederland met het nieuwe stembiljet kan worden gestemd.

De invoering van het nieuwe stembiljet is een van de maatregelen uit de verkiezingsagenda 2030, die door het ministerie van BZK is opgesteld samen met de Kiesraad, VNG en NVVB. In deze agenda staan voorstellen voor maatregelen voor het verder verbeteren van de robuustheid, toegankelijkheid en uitvoerbaarheid van het verkiezingsproces.

Waarschuwing ING; Hackers gebruiken AI bij gezichtsherkenning

Een groep Chinese hackers heeft met behulp van kunstmatige intelligentie weten gezichten na te bootsen om gezichtsherkenning te misleiden. Hierdoor zouden ze bijvoorbeeld kunnen inbreken in je bank-app en je bankrekening leeghalen. ING waarschuwt hiervoor in De Telegraaf.

De hackers maken gebruik van gezichtsherkenning om in te loggen, maar het blijkt niet jouw eigen gezicht te zijn. Ze maken gebruik van zogenaamde 'deepfakes', waarmee een nepgezicht kan worden gecreëerd met behulp van technologie.

Wanneer je bankrekening geplunderd wordt, zul jij moeten proberen aan te tonen dat jij het niet was. De Nederlandse Vereniging van Banken overlegt met de politie om de beveiliging nog verder te verbeteren in de hoop deze techniek voor te blijven.

Het is niet de eerste keer dat deze deepfake-technologie problemen veroorzaakt. Enkele jaren geleden belandde het gezicht van WNL-presentator Welmoed Sijtsma in een deepfake-pornovideo. Een 39-jarige man werd gearresteerd en veroordeeld.

Artsen in actie tegen 'TikTok-dokters': "Adviezen kunnen echt schadelijke gevolgen hebben"

A TikTok a day, keeps the doctor away. Althans, als we het algoritme van de app mogen geloven. De medische adviezen vliegen je soms om de oren wanneer je door de tijdlijn scrolt. Maar dit is niet zonder gevaar, sommige adviezen zijn namelijk ronduit schadelijk. Amsterdam UMC plaatst daarom sinds kort TikTok video's om medische mythes te ontkrachten. Arts-onderzoeker Erik Michels is er op te zien. Hij pleit voor strengere regelgeving en dat medische claims op social media niet gedaan mogen worden door mensen die daar niet voor gestudeerd hebben. 

De mensen die we spreken op straat geven aan dat ze regelmatig video's zien waarin gezondheidsclaims worden gemaakt. Magnesium onder de voeten voor betere slaap, siroop om sterker van te worden en ook kruidensupplementen die uitkomst zouden bieden bij een breed scala aan gezondheidsproblemen. Een jonge vrouw merkt op: "Het is lastig dat je tegenwoordig makkelijk informatie tot je krijgt, waarvan je niet weet in hoeverre het waar is, of goed voor je is."

Een andere voorbijganger geeft aan dat hij Ashwagandha is gaan gebruiken, omdat hij daar enkel positieve verhalen over hoorde op social media. Het advies van het RIVM slaat hij in de wind: "Ik gebruik het nog steeds en ik voel me er toch wat energieker door."

Schadelijke supplementen
Sommige adviezen die voorbij komen lijken onschuldig, maar zijn dit niet. Het RIVM waarschuwde onlangs dat verschillende kruidensupplementen potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Michels, arts aan het Amsterdam UMC, beaamt dit: "We zien dat het principe van 'baat het niet dan schaadt het niet', niet opgaat voor alle supplementen, zoals bijvoorbeeld Ashwagandha en Iboga, die écht schadelijke gevolgen kunnen hebben." Online worden deze supplementen, waaronder Ashwagandha, echter nog steeds veelvoudig aangeprezen, in de meeste gevallen zonder bijsluiter. 

Druk op huisartsen
Dat social media volstaat met desinformatie is niets nieuws, maar de groeiende hoeveelheid aan onjuist medisch advies is zorgwekkend volgens Michels. "Vooral huisartsen worden steeds vaker in de spreekkamer geconfronteerd met patiënten die dergelijke misinformatie geloven." Hij waarschuwt ook voor video's die een tweestrijd tussen dokter en patiënt insinueren: "Een typisch voorbeeld zijn video's waarin '10 tips waarvan je dokter niet wilt dat je weet' gegeven worden. Dat is natuurlijk onjuist, als dokter heb je een eed afgelegd om de patiënt zo goed mogelijk te behandelen en de gezondheid te bevorderen." Volgens Michels is deze tweestrijd gevaarlijk, omdat dat het vertrouwen in medische professionals kan ondermijnen, waardoor mensen minder snel een expert zullen benaderen met vragen.

Artsen op TikTok
Een oplossing vinden voor dit probleem is niet makkelijk. Michels doet wat hij kan op zijn eigen social media, maar geeft ook aan dat het lastig concurreren is met fulltime influencers. "Een arts doet dit naast zijn eigen baan, maar voor een influencer is dat hun baan." Amsterdam UMC heeft eveneens een TikTok account, waar sinds kort ook medische misvattingen ontkracht worden. 

Daarnaast zou verdere wetgeving uitkomst kunnen bieden. Michels: "Ik denk dat het goed is als medische claims enkel gedaan mogen worden door mensen die daarvoor geschoold zijn." Bovendien zouden er disclaimers moeten komen op video's die medische informatie verstrekken, iets wat al bestaat voor bijvoorbeeld betaalde samenwerkingen. 

Hoe dan ook is het volgens Michels belangrijk dat huisartsen en medische professionals benaderbaar moeten blijven voor mensen die vragen hebben over bepaalde informatie die zij online vinden. 

Algoritme
Socialmediaplatformen als TikTok en Instagram dragen wat Michels betreft ook verantwoordelijkheid voor dit probleem. Het algoritme zorgt ervoor dat je steeds weer dezelfde soort video's te zien krijgt, wanneer je er eenmaal een paar hebt gezien. "Daardoor lijkt het soms alsof iedereen dezelfde mening heeft", aldus Michels.   

De meeste voorbijgangers die AT5 spreekt nemen de online claims echter met een korreltje zout en zetten ook hun vraagtekens bij de motieven van de influencers: "Ik denk dat veel influencers werken op commissie, als ik een link zie om het product te kopen, dan geloof ik het meteen al niet meer." 

Recentelijk is de Europese Digital Service Act (DSA) ingevoerd, een wet die consumenten van online diensten beter moet beschermen. De DSA verplicht online platforms onder andere om desinformatie gericht aan te pakken en schadelijke aanbevelingen aan te passen. Het is nog maar afwachten of dit voldoende is om deze problemen op te lossen.

Motorkap Boeing 737-800 komt los tijdens het opstijgen

Het drama blijft voortduren bij de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing. Zondag moest een 737-800-toestel noodgedwongen omkeren nadat de bemanning had geconstateerd dat tijdens het opstijgen een motorkap loskwam en hierbij een vleugelklep raakte. Geschokte passagiers zagen de motorkap vanuit hun raampje wapperen in de wind.

Het vliegtuig van Southwest Airlines keerde na het incident veilig terug naar Denver International Airport in de staat Colorado, aldus de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA). De Boeing, met 135 passagiers en zes bemanningsleden aan boord, was onderweg naar Houston. De FAA kondigde een onderzoek aan.

Boeing staat onder verscherpt toezicht omdat zich de afgelopen jaren regelmatig problemen hebben voorgedaan. Begin januari brak tijdens een vlucht met de 737 MAX een stuk van de cabinemuur ter grootte van een deur af. In 2018 en 2019 kwamen in totaal bijna 350 mensen om het leven bij twee ongevallen.

FOK! Wat een weer: kans op buien

winterbanner

Goede morgen!

Morgenochtend is er in het oosten vrij veel bewolking, waar mogelijk nog wat lichte regen uit kan vallen. In het westen zijn er ook zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig.

Morgenmiddag is er af en toe zon. Eerst is het op de meeste plaatsen droog. In de tweede helft van de middag neemt de kans op een bui van het zuiden uit toe, met een kleine kans op onweer en windstoten. Het wordt opnieuw vrij warm voor de tijd van het jaar met een maximumtemperatuur tussen 15°C op de Wadden en 20°C in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig.

Morgenavond is er kans op een enkele regen- en onweersbui, mogelijk met windstoten. De wind gaat uit het zuidwesten waaien en is matig van kracht.

Komende nacht valt er vooral in de oostelijke helft regen, mogelijk komt er eerst onweer voor. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 10°C in het westen tot 14°C in het oosten. De wind komt uit het zuidwesten en neemt gedurende de nacht in kracht toe. Langs de kust komt een krachtige wind te staan, windkracht 6.

Tot morgen!

                   

Het was gister prima terrasweer, ook bij de Sloterplas in Amsterdam (Foto: Rob)
Het was gister prima terrasweer, ook bij de Sloterplas in Amsterdam (Foto: Rob)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Deze is te mailen via weer@fok.nl of up te loaden via ons fotoforum. Vermeld bij de foto waar deze ongeveer is gemaakt.

Meepraten over het weer? Dat kan op ons weerforum waar de atmosfeer op ontploffen staat:
WKN - De atmosfeer staat op ontploffen.
Of uiteraard in de reacties onder het weerbericht.

                                                              

Gaza na 6 maanden oorlog

Na 6 maanden oorlog zijn ruim meer dan anderhalf miljoen Gazanen op de vlucht en is Gaza een ravage. Maar hoe groot is de verwoesting nu  daadwerkelijk? 

Nieuwsuur bekeek verschillende  data en satellietbeelden om te kunnen zien wat er nog van de gebouwen overeind staat, en wat er nog bruikbaar is van essentiële voorzieningen als water en medische zorg.  Gazanen vertellen hoe het is om te leven onder deze omstandigheden.

Trump staat boven Biden bij peilingen in zes swingstates

Uit een nieuwe WSJ-peiling bleek dat voormalig president Donald Trump de leiding heeft genomen boven president Joe Biden in een zestal belangrijke staten waaronder Michigan, Georgia en Arizona.

De voorsprong voor Trump wordt gedeeltelijk bepaald door de grote ontevredenheid van de Amerikanen over de nationale economie en twijfels aan de capaciteiten van Biden gezien zijn hoge leeftijd.

Wall Street Journal-redacteur Aaron Zitner legt uit wat de laatste peilingcijfers vertellen over de naderende Amerikaanse presidentsverkiezingen.

 

Hoofdstukken:

 0:00 WSJ-enquête

 0:18 de impopulairiteit van Biden

 0:43 Het vertrouwen in Trump bij belangrijke kwesties

 1:49 Ontevreden over de economie

 2:38 Kandidaten van derde partijen 

 3:59 Beïnvloedbare kiezers

Eerste vertolker boef B2, Harry Dikmans, overleden

Multitalent Harry Dikmans is vrijdag op 96-jarige leeftijd overleden. 

Dikmans was onder meer acteur, sneltekenaar, variétéartiest en clown in een circus. Het bekendst werd hij door zijn rol als B2. Hij speelde de boef voor het eerst in de serie Bassie & Adriaan: Het geheim van de sleutel uit 1978. In 1979 kroop hij voor Bassie & Adriaan en de diamant opnieuw in de huid van B2. Na deze series nam zijn broer Joop de rol van B2 over. 

De in Rotterdam geboren acteur bracht een groot deel van zijn leven door in Zeeland en in Benidorm in Spanje. Op zijn 95e verhuisde hij definitief terug naar Nederland. 

Dikmans overleed na een kort ziekbed in een verzorgingstehuis in Zierikzee

Meer mensen twijfelen aan waarheid van online informatie

In 2023 gaf 67 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder aan op internet informatie gezien of gelezen te hebben die volgens hen niet waar was, of waarbij ze twijfelden aan de waarheid ervan. In 2021 was dit 63 procent. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen van het CBS, een onderzoek dat in alle EU-landen op dezelfde manier wordt uitgevoerd. In 2023 hebben ongeveer 6,5 duizend personen van 12 jaar of ouder aan deze enquête deelgenomen.

De EU wil graag weten hoeveel mensen op internet informatie zien die volgens hen niet waar is, en wat ze vervolgens doen met onjuiste online informatie. Dit is een onderdeel van de digitale vaardigheden van mensen. Ruim de helft van de 12-plussers zei op sociale media zulke berichten te hebben gezien of gelezen. Ongeveer een kwart gaf aan misleidende berichten op nieuwswebsites te hebben gezien.

18 – tot 35-jarigen zien meeste online informatie die mogelijk niet waar is
18- tot 35-jarigen zeiden tweeënhalf keer zo vaak als 75-plussers, online informatie te hebben gezien waarbij ze twijfelden of deze waar was. Dit nam toe ten opzichte van 2021 onder 12- tot 18-jarigen, en onder 65-plussers. Van mensen met een hbo- of universitaire opleiding zei 76 procent zulke berichten te hebben gezien, tegen 57 procent onder degenen die hooguit een vmbo-diploma hebben.

Meerderheid zegt online informatie te controleren
Van de mensen die hebben aangegeven informatie op internet te hebben gezien waarover ze twijfelden, zei 66 procent te hebben gecontroleerd of deze informatie waar was. Ruim 80 procent van hen gaf aan dit te doen door naar meer informatie te zoeken op andere nieuwswebsites of Wikipedia. De helft zei de bron te hebben gecontroleerd. Rond 30 procent gaf aan de informatie offline met anderen te hebben besproken, of offline naar meer informatie te hebben gezocht. Ruim 20 procent heeft de informatie niet gecontroleerd omdat men vermoedde dat deze niet waar was.

Bijna helft Nederlanders checkt online informatie, hoogste aantal in EU
In 2023 had Nederland van alle EU-27 landen het hoogste percentage inwoners (van 16 tot 75 jaar), dat op internet informatie gezien had die volgens hen niet waar was, of waarbij ze twijfelden aan de waarheid ervan (71 procent). In Finland zei 70 procent van de 16- tot 75-jarigen dit, in Roemenië was dit met 29 procent het laagst. Het EU-27 gemiddelde was 49 procent.

Van de Nederlanders heeft 46 procent de informatie gecontroleerd door op internet naar meer informatie te zoeken, de bron te controleren, op internet discussies te volgen, of door offline informatie te bespreken. Dit is verreweg het hoogste percentage binnen de Europese Unie (gemiddeld 24 procent). 15 procent van de Nederlanders controleerde zo’n bericht niet, omdat men vermoedde dat het niet waar was. Van de Finnen gaf 26 procent dit aan.

Random Pics van de Dag #1241

Elke dag (nou ja, zoveel mogelijk) een dosis plaatjes en memes. Random.

Grappig, mooi, bizar, interessant of compleet WTF?!?! Alles kun je hier tegenkomen.

En weet je een onderschrift bij een bepaalde foto? Zet het in de comments (die staan op de laatste pagina!)

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Fun met Zillow

Een eenmalig uitstapje. Deze keer geen Funda, maar Zillow: min of meer de Amerikaanse versie van Funda.

Deze kwam ik tegen op X, voorheen Twitter, en kan ik jullie niet onthouden. Een waar kasteel in Rochester, met zelfs een ophaalbrug en een grote variatie aan andere bijzonderheden. Een bar, slaapkamer met hemelbed, iets wat op een kerker lijkt, spiegel doolhof, you name it!

Voor meer foto's raad ik aan om deze draad van @ZillowGoneWild eens door te scrollen.

Laatste reviews en specials
special
Random Pics van de Dag #1282
review
Paper Mario: The Thousand-Year Door
review
Stellar Blade
special
Random Pics van de Dag #1281
special
Random Pics van de Dag #1280
special
Random Pics van de Dag #1279
©FOK.nl e.a.