D66 Amsterdam wil statushouders in de provincie 'dumpen', illegalen wel welkom

Doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst een achterstand aan het wegwerken is, moet Amsterdam het komende half jaar een verdubbling van het aantal statushouders huisvesten. D66 vraag zich af waarom een (deel van) de opvang niet buiten de stad zou kunnen.

"Als het hier niet kan dan moeten we in gesprek met buurgemeenten om onze beschikbare budgetten daar in te zetten", aldus D66-gemeenteraadslid Alexander Hammelburg.

Maandag werd bekend dat de gemeente dit jaar vóór juli in totaal 668 statushouders moet huisvesten. Het vorige half jaar waren dit er nog een stuk minder, namelijk 316. Wethouder wonen Laurens Ivens (SP) zei in een reactie aan AT5 'ongelukkig te zijn met de grilligheid vanuit het kabinet'.

'Wel ruimte voor illegalen, maar niet voor statushouders'
De VVD reageert kritisch op het idee. "Amsterdam moet eerst naar zichzelf kijken en het niet op het bordje van andere gemeenten gooien", aldus VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé. "Het stadsbestuur, waar D66 deel van uitmaakt, heeft wel ruimte en geld voor het opvangen van illegalen maar geen ruimte of aandacht voor statushouders die hier legaal mogen blijven."

Volgens Naoum Néhmé moet Amsterdam daarom ook eerst zijn eigen prioriteiten op orde krijgen voordat er naar anderen wordt gekeken. "De D in D66 lijkt helaas steeds meer te staan voor doorschuiven."

'Op zoek naar andere oplossingen'
Eén van de grootste obstakels is volgens D66 dat er te weinig plekken zijn waar tijdelijke woningen gebouwd kunnen worden. De gemeente Amsterdam heeft dan ook jarenlang achtergelopen in de opvang van statushouders. "De wethouder ziet helaas weinig ruimte voor extra plaatsing van statushouders. Daarom vraag ik of hij op zoek kan gaan naar andere oplossingen", aldus Hammelburg.

'Buurgemeenten staan niet te springen'
De woordvoerder van wethouder Ivens verwacht niet 'dat buurgemeenten gelijk met de witte vlag staan te zwaaien'. "Natuurlijk vinden er gesprekken plaats of de opvang ook elders in de provincie kan. Maar het is heel lastig en ook iets waar de provincie echt over na moet denken."

Volgens de woordvoerder zijn er al veel panden naar tijdelijke woonruimten getransformeerd. "Denk aan speciale woonvormen waarin studenten en statushouders samenwonen. Dat is ook goed voor de integratie."

'Meer kansen in de stad'
Tom Leenders van de PvdA is ook niet gelijk enthousiast. "Het kan niet zo zijn dat sommige gemeente hun snor drukken." Huisvesting zou volgens hem vooral moeten op plekken waar genoeg kans op werk en ontwikkeling is. "En dat is vaak wel in de de stad. Interen op de solidariteit van buurgemeenten is dan ook geen oplossing wat mij betreft. Dan verplaats je echt het probleem."

Hammelburg (D66) vindt ook dat Amsterdam eigenlijk gewoon zijn aandeel zou moeten leveren binnen de stadsgrenzen. "Maar als er bij gebrek aan ruimte nét buiten de stad wel huisvesting kan worden geregeld, dan moet Amsterdam daar financieel aan bijdragen."

Ook Nienke van Renssen van GroenLinks geeft aan dat buurgemeenten hun deel al doen. "Wel moeten we met de provincie en buurgemeenten kijken hoe we die huisvesting beter kunnen organiseren." Het laat volgens Van Renssen vooral zien dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn. "Maar daarvoor hebben we toch echt het Rijk nodig."