Rutte: kabinet is niet uitgeregeerd

Premier Mark Rutte (VVD) herkent zich niet in het beeld dat het kabinet in feite is uitgeregeerd en een ambitieloze begroting heeft gepresenteerd, zoals de oppositie stelt. "We hebben een gigantisch pakket van dingen die nog moeten gebeuren", zei Rutte dinsdag in een gesprek met enkele journalisten.

Rutte zei dat het kabinet nog grote wetsvoorstellen door het parlement moet loodsen op het gebied van hoger onderwijs, de woningmarkt en de ruimtelijke ordening. Rutte wees verder op de grote belastinghervorming waar het kabinet een begin mee wil maken, en op de maatregelen die moeten helpen de werkloosheid te bestrijden. Ten slotte moet het kabinet zorgen voor een goede uitvoering van de hervormingen van de zorg. "Me dunkt dat de agenda propvol zit", zei Rutte.

Rutte benadrukte nogmaals dat het economisch herstel onzeker is als gevolg van de onrust in de wereld. "Als die er niet was geweest, was de troonrede een optimistisch verhaal geweest", zei Rutte. "Maar ik vind het goed om te zeggen: Nederland is een open economie, die onrust kan een effect op ons hebben."

Rutte sprak tegen dat hij met een sombere troonrede de geesten rijp wil maken voor een nieuwe recessie en een daaraan gekoppelde bezuinigingsronde. Hij denkt 'absoluut niet' dat er in de nabije toekomst nieuwe bezuinigingen te verwachten zijn, ook omdat er enige ruimte voor tegenvallers is ingebouwd in de begroting voor volgend jaar.