'Homoseksualiteit leidt tot kindermisbruik'

Volgens de Afrikaanse kardinaal Peter Turkson komt homoseksualiteit in Afrika amper voor, aangezien het in Afrikaanse landen 'niet aangemoedigd' wordt. Daarmee wordt volgens hem de bevolking beschermd. Turkson beweert dat er daardoor namelijk veel minder kindermisbruik voorkomt in katholieke instellingen in Afrika, aangezien homoseksualiteit en kindermisbruik volgens hem onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

De katholieke kerk voert al eeuwenlang een hetze tegen homoseksuelen en Afrika krijgt de laatste decennia wat dat betreft in het bijzonder veel aandacht. Daardoor wordt er in veel Afrikaanse landen actief jacht gemaakt op homoseksuelen en worden er wetten ingevoerd die homoseksualiteit strafbaar stellen. Vaak staat er zelfs de doodstraf op.

Homoseksualiteit wordt door homofoben vaker in verband gebracht met kindermisbruik, maar volgens wetenschappers is dat aantoonbaar onzin. Volgens de American Psychiatric Association  komt kindermisbruik onder homoseksuelen niet vaker voor dan onder heteroseksuelen.

Turkson wordt getipt als de eerste zwarte paus. Het katholicisme is in Afrika een snel opkomende godsdienst.