Werkloosheid hoger door aangepast akkoord

De werkloosheid en het begrotingstekort lopen iets op door de aangepaste plannen in het regeerakkoord van VVD en PvdA. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

De werkloosheid valt naar verwachting nu in 2017 0,3 procentpunt hoger uit dan bij de 2 weken geleden gepresenteerde plannen. Het begrotingstekort komt aan het einde van de komende kabinetsperiode 0,1 procentpunt hoger uit.

Het CPB stelt vast dat het aangepaste regeerakkoord meer vraagt van hoge inkomens dan van lage, maar in mindere mate dan 2 weken geleden.