Meer werknemers willen doorwerken tot 65 jaar

Het aandeel werknemers dat door wil werken tot 65 jaar is in vier jaar verdubbeld. In 2005 was 21 procent bereid door te werken tot zijn 65e, vorige jaar was dat 42 procent. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksbureau TNO met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De bereidheid om door te werken tot 65 jaar was vorig jaar bij jonge en bij oudere werknemers boven de veertig procent. Bij de groep die niet wil doorwerken is er wel een verschil tussen jong en oud.

Eveneens veertig procent van de werknemers boven de 55 jaar zegt niet tot zijn 65e te willen werken. Bij werknemers onder de 25 is dat slechts twintig procent en weet een derde het nog niet.

Tussen mannen en vrouwen is er weinig verschil ten aanzien van de bereidheid om door te werken. Vrouwen zeggen wel vaker dat ze er nog niet uit zijn. Hoger opgeleiden willen vaker doorwerken dan middelbaar en laag opgeleiden.

In de bouw willen werknemers het minst doorwerken tot hun 65e. Slechts een derde zegt dat van plan te zijn terwijl bijna de helft er op tegen is. Ook in industrie, vervoer, communicatie, openbaar bestuur en financiële dienstverlening willen niet veel mensen tot hun 65e werken. In de landbouw en het onderwijs juist wel.

De bereidheid om ook na het 65ste levensjaar te blijven werken is minder groot. Dertien procent wil dat wel en 58 procent niet.