Voorstel voor beperkte commerciŰle walvisjacht

Commerciële walvisvangst wordt mogelijk in zeer beperkte mate weer toegestaan. Na jarenlange strijd tussen voor- en tegenstanders van de walvisjacht heeft de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) donderdag in Tokyo een compromisvoorstel gedaan, waarover in juni op de jaarvergadering van de IWC in Marokko zal worden gestemd.

De jacht op walvissen is sinds 1986 verboden. Er gelden echter uitzonderingsregelingen, waarvan vooral Japan, Noorwegen en IJsland gebruik maken. Deze drie landen doden ongeveer drieduizend walvissen per jaar, tien keer zoveel als in 1993.

In het nieuwe IWC-voorstel mogen de komende vijf jaren jaarlijks vierhonderd dwergvinvissen in Antarctica worden gedood, in de vijf jaren daarna elk jaar tweehonderd. Ook wordt beperkte jacht op andere soorten zoals grijze walvissen (145 stuks) gewone vinvissen (109 stuks), Groenlandse walvissen (69 stuks) en bultruggen (veertien stuks) toegestaan.

De regeling moet tot 2020 gelden en alleen voor landen die nu al op walvissen jagen. Volgens de IWC, die streng op de jacht zal toezien, komt dit neer op een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie waarin nauwelijks sprake is van controle.

Japan heeft gematigd positief gereageerd op het voorstel, waarin de jacht voor de eigen kust wordt toegestaan. Wel is het toegestane aantal te vangen walvissen lager dan wat Japan nu voor 'wetenschappelijke doeleinden' vangt.

De Nieuw-Zeelandse minister van buitenlandse zaken Murray McCully zei dat het IWC-voorstel niet aan de verwachtingen van zijn land voldoet, omdat het de status quo niet duidelijk verbetert. Nieuw-Zeeland wil dat er een einde komt aan de walvisjacht in de zuidelijke wateren.

Duidelijke kritiek kwam ook van milieuorganisaties. "Het lijkt er op dat de walvissen alle concessies doen en niet de walvisjagers", zei Junichi Sato van Greenpeace Japan.

De internationale dierenbeschermingsorganisatie IFAW stelt dat de IWC de illegale walvisvangst van Noorwegen, IJsland en Japan met legalisering beloont. "Het voorstel leest als een 'verlanglijst van de walvisjagers", zei zeebioloog Ralf Sonntag. "Zelfs de voorzitter van de IWC zegt dat over de nu voorgestelde vangstquota onderhandeld kan worden."