Inspectie: rechten gevangenen in gedrang

Het dagprogramma voor gedetineerden voldoet steeds vaker niet aan de minimumnorm. Regelmatig vallen activiteiten uit, waardoor de gevangene niets te doen heeft. Dat concludeert de Inspectie voor de Sanctietoepassing vandaag in een jaarbericht (pdf).

Vooral gepland werk valt vaak uit. Soms doordat geen werkmeesters beschikbaar zijn, maar vaak ook omdat er simpelweg geen werk is. Het dagprogramma voldoet wel aan de wettelijke eisen, maar de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft de gevangenissen een hogere norm opgelegd.

Er is geen wetgeving die aangeeft hoe vaak activiteiten mogen uitvallen. Daarom heeft de inspectie zelf bepaald dat de rechten worden geschonden bij een uitval van tien procent of meer. Sommige gevangenissen regelen iets anders als een geplande activiteit uitvalt. Andere cellencomplexen sluiten hun gevangenen in zo'n geval gewoon weer op.

Detentiecentra voor vreemdelingen bieden helemaal geen werk aan en hebben volgens de inspectie een beperkt activiteitenaanbod. Hierover wil de inspectie pas een mening geven als alle detentie- en uitzetcentra zijn doorgelicht.