Vader vaak vals beschuldigd van incest

Ruzie over de kinderen nadat ouders zijn gescheiden, leidt in relatief veel gevallen tot valse beschuldigingen. Uit een onderzoek van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken blijkt dat van de moeders die na een scheiding aangifte doen van incest door de vader, bijna de helft liegt.

In actualiteitenprogramma Zembla komen vanavond betrokkenen aan het woord van een geruchtmakende zedenzaak in het Brabantse Oudenbosch. Begin maart werd daar een vader na zeven maanden voorarrest vrijgesproken van incest met zijn kinderen.

Persofficier van Justitie Huibert Donker geeft in Zembla toe dat de politie in deze zedenzaak fouten heeft gemaakt. De politie zelf ontkent dat. Het Openbaar Ministerie heeft uiteindelijk ook zelf om vrijspraak gevraagd, omdat deskundigen de verklaringen van de slachtoffers onbetrouwbaar achtten.

Volgens Paul van den Eshof van de LEBZ doen zedenrechercheurs te weinig aan waarheidsvinding en stellen ze zich te veel op als hulpverlener. Ze laten zich inpakken door de vaak schrijnende verhalen die een moeder te vertellen heeft.

Van den Eshof: "De aangeefster heeft goede bedoelingen, de getuige heeft goede bedoelingen, de rechercheurs hebben goede bedoelingen. Alleen het resultaat is niet goed."