Joods Wereldcongres in Vaticaan

Leiders van het Joods Wereldcongres (WJC) hebben met Vaticaanse functionarissen gesproken over de spanningen die zijn ontstaan na de opheffing van de excommunicatie van bisschop Richard Williamson.

Voorzitter Ronald S. Lauder van het WJC denkt dat het Vaticaan de boodschap van de joodse organisatie goed heeft begrepen, zo liet hij vandaag de pers weten. Wie zoals Williamson het bestaan van de gaskamers in de naziconcentratiekampen ontkent, begaat "een misdaad", zei Lauder.

Hij noemde de verklaring van vorige week waarin het Vaticaan eist dat Williamson zijn opvattingen ondubbelzinnig en in het openbaar intrekt, een eerste stap, maar daarop moeten daden volgen. Lauder zei dat paus Benedictus XVI zijn bezoek aan Israël in mei dit jaar moet aangrijpen om duidelijk te maken dat de RK-Kerk zich tot de dialoog met de joden verplicht voelt.