Allochtoon in witte wijk voelt zich Nederlander

Hoe meer autochtonen er in een wijk wonen, hoe meer hun allochtone buurtgenoten zich identificeren met Nederlanders. Dat concluderen de sociologen Esther Havekes en Wilfred Uunk van de Universiteit van Tilburg in een artikel in het sociaalwetenschappelijk tijdschrift Mens & Maatschappij.

De onderzoekers hebben statistische gegevens uit meerdere bronnen naast elkaar gelegd en geanalyseerd. "Onze analyses laten een tamelijk sterk, positief verband zien tussen het aandeel autochtonen in de buurt en de etnische identificatie: hoe witter de buurt, des te sterker de identificatie van allochtonen met Nederlanders."

Dat komt volgens de sociologen onder meer doordat allochtonen in zulke wijken meer contact met autochtonen hebben. Mogelijk speelt ook mee dat ‘witte’ buurten vaak schoner en veiliger zijn dan ‘zwarte’. De inwoners ervan zouden daardoor positiever over Nederlanders kunnen denken.

De onderzoekers denken dat het ‘zwarter’ worden van wijken kan leiden tot het uit elkaar groeien van verschillende bevolkingsgroepen. Als de concentratie van etnische minderheden verder toeneemt, kan dat leiden tot het terugtrekken van allochtonen in de eigen etnische groep en daarmee tot een geringere integratie.

Havekes en Uunk maakten in hun onderzoek gebruik van cijfers uit de grootschalige enquête Sociale Positie en Voorzieningengebruik van Allochtonen 2002 en van het Centraal Bureau voor de Statistiek.


Allochtoon in witte wijk voelt zich Nederlander  (foto: DAG)