'Anti Koran-film pamflet' niet strafbaar

Icoon BinnenlandsDe Amsterdamse politie ziet geen reden op te treden tegen de verspreiding van een pamflet waarin moslims wordt gewezen op hun islamitische plicht 'de Edele Koran te verdedigen tegen hen die haar lasteren'. Volgens een woordvoerder van het hoofdstedelijke korps kan de politie ''geen strafbare feiten of belediging constateren.''

Het pamflet is duidelijk gericht tegen de Koran-film die Kamerlid Geert Wilders aan het maken is. Maar volgens de politie wordt Wilders niet met naam en toenaam genoemd. ''Het heeft wel onze aandacht, net als alle ontwikkelingen rond Wilders'', aldus de politiewoordvoerder. Een woordvoerster van stadsdeel Zeeburg, waar het pamflet ook werd verspreid, zegt ook geen bezwaar te hebben tegen het vlugschrift. ''Zolang er geen oproep tot geweld is mag iedereen roepen of schrijven wat hij wil. In de Tweede Kamer is er ook verzet tegen de film.''

Het pamflet is afkomstig van de radicaal-islamitische 'bevrijdingspartij' Hizb ut Tahrir en werd buiten Amsterdam ook verspreid in onder meer Den Haag, Haarlem, IJmuiden, Zaandam, Rotterdam, Breda, Utrecht en Eindhoven. In diverse plaatsen ontstond bij sommige inwoners onrust over de toon van het schrijven.

Handtekeningen
Het NRC Handelsblad sprak met Okay Pala, die Hizb ut Tahrir in Nederland vertegenwoordigt. Volgens hem richt de campagne zich tegen ''hen die proberen onze heiligdommen te vernederen''. Het gaat daarbij om onder meer PVV-voorman Geert Wilders en Ehsan Jami, voorzitter van het comité voor ex-moslims. Beiden hebben gezegd anti-islamitische films te willen maken.

Pala zegt dat zijn beweging geweld afzweert. Hij denkt niet dat radicaliserende moslims de tekst van de petitie kunnen lezen als oproep tot geweld. ''Het staat niet in de tekst, wij vragen om handtekeningen, niet om geweld.'' Hij zegt een brug te willen slaan tussen bevolkingsgroepen die door de belediging van de islam uit elkaar worden gedreven. ''Dat doe je door respect naar elkaar te uiten, geen laster''.

De brief verwijst lezers naar de website van de campagne Halt! Tegen het lasteren van Islam waar zij hun steun kunnen betuigen. De beweging zegt op straat al tienduizenden handtekeningen te hebben verzameld. Hizb ut Tahrir wil de handtekeningen aanbieden aan minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken).

Het kabinet meldde in 2005 dat Hizb ut Tahrir een gevaar kan vormen voor de democratische rechtsorde. In veel islamitische landen en enkele Europese landen zoals Duitsland, is de organisatie verboden. De AIVD omschreef Hizb ut Tahrir in een recent rapport als een beweging die ''bijzonder heimelijk opereert en een cellenstructuur kent met een bijna militaire hiërarchie''. Volgens Pala is dit onjuist, maar hij wilde tegen het NRC niet zeggen hoeveel leden de organisatie in Nederland telt.