Nieuwe aartsbisschop van Utrecht benoemd

Icoon Binnenlands

Nederland heeft een nieuwe aartsbisschop. Vandaag is bekendgemaakt dat paus Benedictus XVI Wim Eijk tot aartsbisschop van Utrecht heeft benoemd. Eijk was tot nu toe bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hiermee is hij de opvolger van kardinaal Simonis, die afgelopen zaterdag afscheid nam.

Een aartsbisschop is het hoofd van een aartsbisdom. Een aartsbisdom is over het algemeen het belangrijkste bisdom in een kerkprovincie. In principe kan een aartsbisschop dus beschouwd worden als het hoofd van een kerkprovincie, in dit geval de kerkprovincie Nederland. De kerkprovincie Nederland bestaat uit zeven bisdommen, naast Utrecht zijn dat Den Bosch, Groningen-Leeuwarden, Roermond, Haarlem, Rotterdam en Breda. Deze indeling geldt overigens alleen voor de Rooms-Katholieke kerk in Nederland.

Aartsbisschop Eijk van Utrecht