Portefeuilles Balkenende IV verdeeld

Icoon BinnenlandsFormateur Jan Peter Balkenende heeft aan het begin van maandagavond de portefeuilles voor het nieuwe kabinet onder de partijen verdeeld. Er zullen zestien ministersposten komen, waaronder twee programmaministers en elf staatssecretarissen.

CDA

Minister-president

Ministers:
Buitenlandse Zaken
Justitie
Verkeer en Waterstaat
Economische Zaken
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Staatssecretarissen:
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwijs
Cultuur en Wetenschap
FinanciŽn
Defensie

Partij van de Arbeid

Ministers:
FinanciŽn
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Ontwikkelingssamenwerking

Programmaministers:
Wijkverbetering en Integratie (Milieubeheer)

Staatssecretarissen:
Buitenlandse zaken (Europese Zaken)
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Justitie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Economische Zaken

ChristenUnie

Ministers:
Defensie

Programmaministers:
Jeugd en Gezin (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Staatssecretarissen:
Verkeer en Waterstaat

Over de personen die de functies zullen gaan bekleden is nog niets bekendgemaakt. Hier zal dinsdag meer duidelijkheid over komen.