Scholieren bezetten MBO-school voor beter onderwijs

Icoon OnderwijsScholieren van het Friesland College in Heerenveen hebben vandaag hun schoolgebouw bezet. Dit deden zij uit protest. Ze vinden het onderwijs op hun school pure tijdsverspilling, omdat in hun ogen de kwaliteit van het onderwijs ver onder de maat is.

Ook de ouders van de leerlingen klagen al langere tijd over de kwaliteit van de mbo-school in Friesland. Zo spuien zij hun gal over de slechte begeleiding van leerlingen en het zoek raken van examendossiers. Volgens de leerlingen zelf is de oorzaak de nieuwe lesvorm bij de verschillende opleidingen, waarbij geen klassikale lessen meer gegeven worden, maar je het zelf mag uitzoeken, zolang je de opdrachten maar gemaakt hebt.

Een scholiere geeft aan "We hebben te veel vrijheid die een hoop jongeren van 16 tot 18 jaar niet aankunnen. Op de computers worden spelletjes gespeeld, zonder dat een leerkracht ingrijpt.". De school heeft beloofd binnen een maand maatregelen te treffen.

Met dank aan ReinB voor de submit.