Bisschop: boeddhisme belangrijker dan islam

Tiny MuskensDe dialoog met boeddhisten is belangrijker dan het gesprek met moslims. Dat is de overtuiging van bisschop Tiny Muskens van Breda. In Utrecht, waar hij gisteren de eerste bisschoppelijke missiebrief sinds 1974 presenteerde, haalde hij de woorden van filosoof en theoloog Romano Guardini aan, die verwacht dat op de langere duur twee godsdiensten over blijven: het christendom en het boeddhisme.

In de gepresenteerde missiebrief onderstrepen de Nederlandse bisschoppen het belang van 'de interreligieuze dialoog' met de moslims. "Persoonlijk acht ik de dialoog met Aziatische godsdiensten als het boeddhisme van groter belang", verklaarde Muskens. "Het boeddhistische gedachtegoed komt voort uit hoogstaande culturen en bevat veel authentieke wijsheid. Bovendien zijn er wereldwijd meer boeddhisten dan islamieten."

In zijn voordracht had Muskens aandacht voor de overeenkomsten tussen godsdiensten, maar ook voor de verschillen. "De islam wordt vaak geassocieerd met geweld. Islamitische landen kennen veelal geen godsdienstvrijheid", stelde de 70-jarige bisschop, die vindt dat over dit soort zaken christenen en moslims met elkaar moeten durven spreken. In de nieuwe missiebrief stellen de Nederlandse bisschoppen overigens dat het dringend nodig is dat de kerk in eigen land gevitaliseerd wordt.Men wil zich daarbij actiever gaan bewegen in het publieke debat. 32 jaar geleden lag de nadruk voor de rooms-katholieken nog op het verspreiden van het evangelie over de hele wereld.

Met dank aan Freed voor de submit.