China bouwt weg voor reuzenpanda

Icoon OpmerkelijkIn China, in het Qinling-gebergte, is men begonnen aan de bouw van een ecologische verbindingsweg voor reuzenpanda's. De verbindingsweg zal worden gemaakt van bamboebos en moet er voor zorgen dat de panda veilig kan oversteken.

De lange "gang" zal een brug gaan vormen tussen twee gebieden die rond 1985 van elkaar werden gescheiden, omdat er een snelweg werd gebouwd in het gebied. Het Wereld Natuur Fonds zal in het gebied bijna negentig hectare nieuw bamboebos planten op de weg, die eerder al werd vervangen door een tunnel omdat het verkeer de natuur en dieren in het gebied ernstig verstoorde.

Met de nieuwe verbindingsweg zal het voor de reuzenpanda's weer makkelijker worden om voedsel en mogelijke partners te vinden. De reuzenpanda's staan momenteel op de lijst van meest bedreigde diersoorten op de wereld. In het wild leven er nog slechts 1590 panda's, in gevangenschap nog 180.

Panda