Autochtone bevolking op punt van dalen

AlgemeenHet aantal autochtonen in Nederland staat op het punt van afnemen. Dat meldt prof. dr. Jan Latten van het CBS vandaag in De Telegraaf. Volgens hem kan aan het eind van het jaar voor het eerst het autochtone deel aan het krimpen zijn. Daar waar de autochtone bevolking op het punt van afnemen staat, groeit de allochtone bevolking nog wel. Toch was de totale bevolkingsaanwas vorig jaar laag: 31.000 inwoners.

Van die 31.000 waren er slechts 1.200 autochtoon. ''Dat is natuurlijk niets op ruim 13 miljoen autochtonen'', aldus Latten. Vooral emigratie zorgt voor een uitstroom van jonge Nederlanders. In totaal verlieten in 2005 34.000 mensen, die hier geboren waren, Nederland.

Het CBS rekent tot de autochtone bevolking alle Nederlanders, waarvan beide ouders hier geboren zijn. De autochtone bevolking is volgens het CBS enorm aan het vergrijzen. De autochtoon krijgt ook steeds minder baby's. Ter vergelijking: een autochtone vrouw krijgt gemiddeld 1,68 kinderen, terwijl allochtone vrouwen gemiddeld 2,34 kinderen baren. Van alle kinderen die in Nederland geboren worden, is 25% nu al tweede generatie allochtoon (dat zijn kinderen waarvan tenminste ÚÚn van de ouders niet in Nederland is geboren).

Nederland telt nu bijna 13,2 miljoen autochtonen. Het aantal eerste generatie allochtonen bedraagt 1,6 miljoen. Tot de tweede generatie allochtonen behoren 1,5 miljoen Nederlanders. Vooral die laatste categorie nam in 2005 flink toe: met 27.000.