'Stem op een vrouw'

Vince_Taylor had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon AlgemeenMinister de Geus van Sociale Zaken roept alle mannen op, om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart op een vrouw te stemmen. Volgens de minister, die onder andere de portefeuille 'emancipatie' heeft, zitten er nu nog relatief te weinig vrouwen in de lokale politiek.

"Als mannen een prachtig gebaar willen maken voor Internationale Vrouwendag dan op 8 maart, dan kunnen ze dat al doen tijdens de verkiezingen op 7 maart door op een vrouw te stemmen", aldus De Geus. Hij zei dit vandaag tijdens een bijeenkomst van de Visitatiecommissie Emancipatie, die in 2004 werd opgericht om te onderzoek of de overheid voldoende moeite doet om de positie van vrouwen te verbeteren.

Vorig jaar oktober zei minister de Geus al dat vrouwen op gemeentelijk niveau "nog wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken". Uit onderzoek bleek destijds dat 16% van de wethouders, 20% van de burgemeesters en 25% van de gemeenteraadsleden vrouw is. Het landelijk niveau ligt veel hoger. Van het kabinet is 40% vrouw, in het parlement is ongeveer een derde van het vrouwelijk geslacht.