Ook Nederlanders radicaliseren

AlgemeenUit de derde voortgangsrapportage over terrorismebestrijding die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat ook autochtone Nederlanders die tot de islam zijn bekeerd, radicaliseren. Het zijn niet alleen allochtone moslimjongeren die de radicaliteit opzoeken.

De rapportage meldt dat de politie de laatste tijd veel getipt wordt over bekeerde moslims die radicaliseren. Verder blijkt dat er in radicale moslimkringen ''opvallend veel'' informele islamitische huwelijken worden gesloten. Hierdoor belanden ook jonge vrouwen in de extremistische sfeer. Tevens blijken er onder de extremisten steeds meer hoger opgeleiden te zitten.

Nederland is overigens niet uniek met deze laatste feiten, want de trend is ook in het buitenland waarneembaar.