Verstoren moslima verboden

JustitieDe rechter heeft het zogeheten verstoren van een moslima door de Amsterdamse politie verboden. De tot de islam bekeerde Jolanda W. werd al enige tijd door de politie scherp in de gaten gehouden en hinderlijk gevolgd. Dat gebeurde nadat er signalen waren ontvangen dat de vrouw een geradicaliseerde moslima was die een relatie onderhield met een aan de Hofstad-groep gelieerd persoon.

Volgens de rechter zijn de verstoringsmaatregelen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de vrouw. ''De streng islamitische geloofsovertuiging kan alleen een bijkomende omstandigheid vormen en mag op zichzelf geen reden tot verstoring zijn. De belangrijkste redenen waarop het besluit is gebaseerd de vrouw te verstoren, doen zich niet meer voor en er zijn geen concrete aanwijzingen dat dit binnen afzienbare tijd verandert'', aldus de toelichting op de uitspraak.

De uitspraak van de rechter heeft overigens geen betrekking op het verstoringsbeleid an sich. Het zal van geval tot geval moeten worden bekeken. Het verstoringsbeleid, mede opgesteld door burgemeester Job Cohen, is bedoeld om moslims die radicaliseren maar nog geen strafbare feiten hebben gepleegd, te laten weten dat ze in de gaten worden gehouden. Cohen liet al eerder weten dat men met dit beleid op het randje van de wetgeving balanceert. In een reactie op de uitspraak zei Cohen dat hij de criteria voor het verstoren nader zal onderzoeken.