Geen radicalisatie 'Lonsdale-jeugd'

FOKwa had ons via de nieuws-submit te melden:

Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) valt het erg mee met het aantal zogenoemde Lonsdale-jongeren dat er extreem-rechtse standpunten op nahoudt. Slechts 5% van de 'Lonsdalers' heeft daadwerkelijk rechts-extremistische denkbeelden.

De AIVD zegt verder dat er momenteel geen sprake is van radicalisering binnen de cultuur van 'Lonsdale-jongeren'. Ook worden gabbers niet actief en systematisch geworven door extreem-rechtse partijen.

De veiligheidsdienst stelt dat de problematiek van de Lonsdale-jongeren door de media en sommige bestuurders is uitvergroot. De AIVD ziet overigens wÚl een dreiging in het fenomeen van de Lonsdale-jongerencultuur. Dit vanwege de tegenstelling die het creŰert tussen autochtone en allochtone jongeren. Die tegenstelling tussen groepen jongeren kan op termijn de samenhang in de maatschappij bedreigen.

De AIVD schreef een nota over 'Lonsdale-jongeren' na anti-islamitische incidenten in Venray en Uden enkele maanden geleden. Minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken vindt dat het lokale bestuur meer aandacht moet schenken aan het probleem tussen autochtone en allochtone jongerengroepen. Hij heeft het rapport dan ook naar alle burgemeesters gezonden. De minister pleit voor maatregelen van politie en justitie in combinatie met een samenhangende sociaal-maatschappelijke aanpak. Te denken valt dan aan een netwerk tussen instanties die te maken hebben met jeugd en veiligheid, zoals scholen, wijkcentra, sportverenigingen en woningcorporaties.


Gerelateerde berichten:
10-04-2005 - 'Extreme 'Lonsdale-jeugd' keihard aanpakken'
05-04-2005 - 'Niet alle Lonsdalers zijn racistisch'
03-04-2005 - 'Lonsdale-jeugd' radicaliseert in hoog tempo'
11-01-2005 - Karl Kani en Lonsdale niet gewenst in disco's
17-09-2004 - Lonsdale onderwerp bij B&W
01-09-2004 - Dokkumer jeugd draagt bewust Lonsdale
23-08-2004 - 538-dj zet 'Lonsdale-types' zaal uit