EU-voorzitter ziet Turkije bij de EU komen

IcoonPremier Jan Peter Balkenende verwacht dat de staatshoofden en regeringsleiders van de 25 landen van de Europese Unie deze week zullen besluiten dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije kunnen beginnen. In zijn hoedanigheid als voorzitter van de EU bezocht Balkenende de afgelopen week Griekenland, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk en besprak daar de kwestie.

Het Europese Parlement (EP) gaf vandaag al haar steun aan Turkije (407 stemden vˇˇr, 262 tegen). Van het parlement mogen de toetredingsonderhandelingen met de Turken beginnen. Als enige voorwaarde stelde het parlement dat de Turken de genocide tussen 1915 en 1923 op de ArmeniŰrs erkennen. Die erkenning ligt in Turkije overigens zÚÚr gevoelig.

Een deel van het EP wilde dat Turkije geen EU-lidmaatschap kreeg, maar een geprivilegieerd partnerschap. Onder meer Oostenrijk dringt daar al tijden op aan. 66% van het parlement wees dat echter af. Het EP geeft de regeringsleiders het advies voor een volwaardig lidmaatschap met Turkije te kiezen.

In het EP waren het vooral de socialisten, liberalen en groenen die voor stemden. De christen-democratische fractie was verdeeld. Enkelen uitten hun twijfels of Turkije wel aan de criteria voor EU-lidmaatschap voldoet. Ze vrezen ook te veel invloed van de moslims en instroom van goedkope werknemers.

Nederland
In ons land stemde de Tweede Kamer vandaag in met het openen van de toetredingsonderhandelingen met Turkije voor een volwaardig lidmaatschap. Premier Balkenende heeft zo het mandaat van de Kamer om op de EU-top vˇˇr te stemmen. Het was een ruime meerderheid die het ja-woord gaf. Alleen de LPF en SGP stemden tegen. Kamerlid Geert Wilders zat ondergedoken en kon niet meestemmen. Hij liet telefonisch aan het ANP weten een grote NEE-campagne te gaan voeren tegen de Europese grondwet, als de EU besluit dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije kunnen starten. Wilders ziet totaal niets in een EU-lidmaatschap van de Turken. Nu niet, maar ook in de toekomst niet.

Het CDA, dat zich de laatste tijd kritisch uit liet over Turkije, liep in de Kamer de premier niet voor de voeten. Dat kwam de christen-democraten op hoongelach van onder meer de PvdA te staan, die stelde dat het CDA buiten de Kamer een grotere mond heeft dan daar binnen.

Het zijn uiteindelijk de 25 EU-regeringsleiders die morgen en vrijdag besluiten of het licht definitief op groen gaat en onder welke voorwaarden. De vraag lijkt niet zozeer of Turkije uitgenodigd wordt voor gesprekken, dat lijkt al wel beklonken, maar ˇf Turkije uitzicht krijgt op een volledig lidmaatschap. De Turken hebben zelf al laten weten niets te zien in een partnerschap, en alleen voor een volwaardig lidmaatschap te gaan.