Zorg over racisme na daad Awa

Diverse Antidiscriminatie organisaties zijn bezorgd over de stortvloed aan racistische reacties die de gruweldaad van de 16-jarige Awa uit Leeuwarden oplevert. Zo kreeg minderhedenorganisatie 'Kleurrijk Friesland' telefoontjes van mensen die een verband leggen tussen de jongen en moslimextremisten. Ook op veel internetforums schrijven nogal wat mensen de daad toe aan de Iraaks-Koerdische afkomst van de dader. Volgens woordvoerder Nicolay van Kleurrijk Friesland passen de reacties in een trend van toenemende verharding ten opzichte van moslims. ''Mensen leggen allerlei dwarsverbanden. Ze noemen ook 11 september. Het komt allemaal voort uit een diep gewortelde angst. Maar mensen weten niks van Awa. Men gaat er klakkeloos van uit dat hij moslim is, maar dat weten ze niet eens.''

Op het internetforum van de Friese nieuwssite Liwwadders.nl waren teksten te lezen als 'Het zyn allemaal terroristjes in de dop', 'Die gasten hebben het veel te goed hier', 'Helaas zijn er nog genoeg mensen die niet in willen zien dat de multiculturele samenleving totaal geflopt is'. Dit zijn dan nog de vriendelijkste boodschappen zo laat het Anti Discriminatie Bureau Friesland (ADBF) weten. Het bureau sommeerde gisteren de redactie van de site de discriminerende teksten te verwijderen.

Het ADBF heeft de uitingen ook doorgegeven aan het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Jan Kuitert van het ADBF vindt dat de media de afkomst van Awa niet zouden moeten vermelden zolang niet duidelijk is dat culturele aspecten een rol hebben gespeeld. ,,Wij krijgen naar aanleiding van de verhalen in de kranten signalen van mensen die zeggen: weer een buitenlander.''

Namens het Kleurrijk Beraad Leeuwarden wijst woordvoerder Mustafa ÍnlŘ ieder verband tussen het misdrijf en de culturele achtergrond van Awa van de hand. Volgens hem had het net zo goed een Turk, een Nederlander of wie dan ook kunnen zijn. ''Awa was verliefd en dat heeft hem blind gemaakt.''