Bestuur Moslim Omroep weggestuurd

Het bestuur van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) is naar huis gestuurd. De Nederlandse Moslimraad (NMR) heeft daartoe besloten omdat het meent dat het omroepbestuur zich slecht van zijn taak heeft gekweten.

De NMR, die de zendmachtiging voor de Nederlandse moslimgemeenschap beheert, vindt dat het NMO-bestuur ,,absoluut geen beleid heeft gevoerd''. Zo is er volgens de NMR niets terecht gekomen van tien beleidspunten die waren gesteld: er zijn niet meer programma's voor jongeren gekomen, het inspelen op de actualiteit in de programma's bleef achterwege en het gebruik van nieuwe media liet te wensen over. Bovendien heeft het bestuur in twee jaar tijd geen programmaraad kunnen oprichten.