'Kinderbijslag als beloning voor goede ouders'

Kinderbijslag zou pas uitgekeerd moeten worden als de kinderen goed opgevoed zijn. Dit heeft hoogleraar rechtsfilosofie prof.dr. B. van Roermund voorgesteld.

Het geld, dat ouders nu direct vanaf de geboorte van hun kind ontvangen, zou pas op 10-jarige leeftijd aan de ouders betaald moeten worden en ook alleen als de kinderen op het rechte pad blijven. De kinderbijslag moet dan wel verhoogd worden. Het totaal bedrag blijft uiteindelijk wel hetzelfde.

Met dit voorstel toont de Van Roermund zijn ongenoegen over het onverantwoordelijke gedrag van sommige ouders, wat leidt tot verwaarlozing en jeugdcriminaliteit. "We moeten af van de gedachte dat mensen het recht hebben om een kind op te voeden en dat er een premie staat op het verwekken van kroost. Ouders hebben in de eerste plaats de plŪcht hun kinderen verantwoord groot te brengen", meent de hoogleraar.

Van Roermund denkt dat het ouders stimuleert betrokken te zijn bij het kind, als ze later meer geld per maand ontvangen. Zodra een jongere echter met de politie in aanraking komt, moet de kinderbijslag stopgezet worden. Het is aan de Haagse juristen om uit te zoeken hoe lang en bij welke vergrijpen dit moet gebeuren. De hoogleraar wil overigens niet zeggen dat het altijd de schuld van de ouders is als een kind ontspoort. "Soms is het gewoon pech hebben."