Mensheid was ooit bijna uitgestorven

hedzer en naar hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Ongeveer 70.000 jaar geleden waren er maar 2000 mensen op de wereld. Dat blijkt uit een genetisch onderzoek, dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The American Journal of Human Genetics. Nu zijn er zes miljard mensen op aarde.

Door het geringe aantal mensen had een epidemie, een natuurramp of een oorlog zo een einde van onze soort had kunnen betekenen. Volgens het onderzoek heeft de mensheid rond diezelfde tijd pas voor het eerst Afrika verlaten, meldt de BBC. Voor die tijd bestonden er zowel jagende mensrassen als menselijke rassen die zich specialiseerden in landbouw.

Verder bleek uit onderzoek dat de mens een uniek soort is. Het verschil in DNA tussen twee apen is groter dan de onderlinge verschillen bij de mensen. Dat wijst volgens onderzoekers erop, dat de mensheid van een klein groepje afstamt, waardoor de genetische variatie klein is.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de universiteit in de Amerikaanse stad Stanford en de Russische academie voor de wetenschappen, die DNA-materiaal verzamelden uit 52 gebieden over de hele wereld. Ze denken dat een Mbuti-pygmeeŰnstam in Congo en de Khosian-bosjesmannen in Botswana de oudste soort van de moderne mens zijn, omdat hun genetische verwantschap het grootst is.