Ratelband: asielzoekers bij gastgezinnen

nyrem had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In een interview met Novum Nieuws liet Emile Ratelband, lijsttrekker van partij LijstRatelband.nl, weten dat hij vindt dat asielzoekers bij Nederlandse gezinnen moeten worden ondergebracht. Zo kunnen ze, in afwachting van hun procedure, wennen aan de Nederlandse cultuur.

Mensen zouden een vergoeding ontvangen als zij asielzoekers in huis nemen. Momenteel worden asielzoekers nog in speciale centra opgevangen. Economische vluchtelingen moeten in tegenstelling tot politieke vluchtelingen volgens Ratelband worden geweerd. "We zijn altijd een gastvrij land geweest en dat moet zo blijven."

Bij de verkiezingen van 22 januari mikt Ratelband op 31 zetels, maar ondanks dat heeft hij maar 28 kandidaten bij de Kiesraad aangemeld. "Die drie andere zetels geef ik aan mijn grootste opponenten. Wie dat zijn, weet ik nog niet. Waarschijnlijk zij die het hardst hebben gelachen of laagdunkend over mijn beweging hebben gesproken", aldus Ratelband.