Veel begrip bij moslims voor aanslagen

Basunta had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Bijna de helft van de moslims in Nederland toont volledig begrip voor de aanslagen in New York en Washington. Zeker 7,4 procent daarvan juicht de aanslagen toe. Een ruime meerderheid (61,5 procent) keurt de aanslagen af.

Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van onderzoeksbureau Foquz in opdracht van weekblad Contrast. Het ANP bracht gisteren de cijfers naar buiten. Minister Van Boxtel van Integratiebeleid zegt "heel verontrust" te zijn over de uitkomst van het onderzoek. Hij wil binnenkort met sleutelfiguren uit de moslimgemeenschap om de tafel.

Een derde van de 426 ondervraagde moslims kan zich de vreugde van moslims in Ede en in de Palestijnse gebieden voorstellen maar bijna de helft keurt de juichkreten na de aanslagen af. Zo'n 28 procent kan zich "een beetje" voorstellen dat moslims juichen na de aanslagen. Driekwart vindt de Westerse media "een beetje" tot "erg" pro-westers, slechts 15 procent noemt de media neutraal.

Opvallend is dat de helft (51 procent) van de Nederlandse moslims "heel erg bang" tot "een beetje bang" is voor toenemende discriminatie van islamieten. Die angst is niet op ervaringen gebaseerd. Driekwart van de ondervraagden heeft nog niets van een toenemende moslimhaat gemerkt. Het onderzoek werd uitgevoerd onder in Nederland wonende moslims uit meer dan tien verschillende landen. De grootste groepen zijn Marokkanen (37 procent) en Turken (25 procent).