De Christenen en de Mohammedanen en hun zinloze strijd

De kruistochten. Ze waren best nogal bloederig, vandaar dat ik die tijd, pakweg een millennium geleden, zelf vaak "De Rode Kruistochten" noem. Ik herinner mij Thomas Acda, die in de memorable tv-serie "All Stars" regelmatig zijn leven vervloekte en dan niet "godverdomme" uitriep, maar "godfried van bouillon". Hilversum 3 bestond nog niet. Het Rode Kruis en de Rode Halve Maan bestonden al evenmin. Ieder had zijn eigen lied, maar vooral het eigen zwaard.

Hoeveel mensen er destijds omgekomen zouden zijn? Historici kunnen er slechts naar gissen. En ik was er niet bij. Wel weet ik dan weer dat de Christenen zwaarden hadden die er uitzagen als een kruis. De Mohammedanen hadden gebogen zwaarden, die leken op een halve maan.

Even terug naar wat ik mag geloven van de geschiedschrijving. Godfried van Bouillon had bij zijn aankomst in 1096 in Constantinopel (voor de jeugdige lezers: da's Istanboel) trouw gezworen aan Alexius van Byzantium, die was daar toen de baas. Hij zwoer dat alles wat hij veroverde dat Alexius ook daar een soort baas zou mogen zijn. Een Leenheer.
Godfried ging lekker door en veroverde Nicea. Het huidige Iznik (Turkije) waar de Hagia Sophia stond als rooms katholieke kathedraal gebouwd door de Romeinse keizer Justianus de Eerste. We weten dat de Hagia Sophia nu een moskee is. Mooi toch? Heeft Godfried geregeld door zijn eed aan Alexius. Toen hij, Godfried dus, vervolgens door trok naar Jeruzalem en die plaats in 1099 veroverde weigerde hij koning van die stad te worden. In zijn optiek behoorde die stad aan beide geloven. In 1100, een jaar later, overleed de goede man, die inzag dat twee geloven oprecht kunnen zijn en hij ging er niet tussen staan. Zijn plan was echter wel Egypte ook nog te pakken maar goed hij was 39 toen ie de pijp aan Maarten gaf. Je kan niet alles hebben. Alexius overleed in 1118.

Ik leef in 2022 en allang een tijdje op deze aardkloot.. Ik kan mij niet herinneren dat op 18 juli 2000 de 900ste sterfdag van mijn vriend Godfried herdacht is. Noch de 15e augustus in 2018. De 900ste sterfdag van Alexius. Toch waren zij degenen die in mijn ogen als eersten inzagen wat er speelde. Toen al. En zij gingen daarmee om door een stapje terug doen.

Het is nog steeds 2022. Drie minuutjes later. Voor zover ik weet staat er nog steeds een standbeeld van Godfried (uiteraard op een paard) op het Koningsplein in Brussel. Logisch ook. De goede man, initieel mogelijkerwijs gedreven door volslagen misplaatste en hem opgedragen machtswellust, kwam tot voortschrijdend inzicht. Hetzelfde geldt in mijn optiek voor Alexius, ook gedreven door macht, echter ook doorspekt van inzicht. Een standbeeld van hem heb ik helaas nooit gezien. En als je erop gegoogled mag dat niet. Melding: "under data protection law in Europe". Waarom?

Nog steeds 2022. Weer een paar minuten later. Hilversum 3 bestaat allang niet meer. Da's nu NPO. De NPO bericht niet over Christenen die nu wereldwijd gediscrimineerd worden en en masse afgeslacht worden door Mohammedanen. Neem Nigeria even als voorbeeld. Terwijl de NPO de Chinezen ervan beticht Oeigoeren, en dat zijn moslims, onheus te bejegenen.

Waarom komt niemand meer tot voortschrijdend inzicht terwijl Godfried en Alexius dat toen al wel konden?

Tijden veranderen. Ik blijf het echter heel erg vreemd vinden dat de NPO aanhoudend en breed sprakelijk dingen benoemd zodra moslims iets aangedaan wordt, maar zwijgen vrijwel volledig over hetgeen christenen overkomt.

NPO zwijgt dingen dood. Waarom? Ga verbinden als Alexius en Godfried. Zo moeilijk kan het niet zijn. Toch?

Zelf iets te melden? Tip de crew!