Leers: Migratie verrijkt samenleving

Migratie is een verrijking voor de Nederlandse samenleving. Dat zegt minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) in het jongste nummer van Christen Democratische Verkenningen, het blad van het wetenschappelijk instituut van het CDA. PVV-leider Geert Wilders noemt de uitspraken een 'beetje dom'.

Leers zegt dat migratie in een kwaad daglicht is komen te staan door de politieke en maatschappelijke discussie van de afgelopen jaren. "Dat betreur ik zeer", stelt hij, want migratie is in wezen 'iets positiefs' en heeft het land veel goeds gebracht. "Nieuwkomers brengen nieuwe inzichten en innovatieve ideeën mee."

De bewindsman wil migratie 'uit die negatieve sfeer' halen en het positieve beeld onderstrepen. Leers verzet zich wel tegen de komst van 'kansarme migranten', daartegen moeten maatregelen worden genomen.

De minister zegt in het interview verder dat zijn hoofdmotief niet is dat er minder mensen naar Nederland komen. "De essentie van het regeerakkoord is: we moeten mensen prikkelen en ervoor zorgen dat mensen meedoen." Gedoogpartner PVV wil juist dat het immigratiebeleid leidt tot een halvering van het aantal immigranten.

Maar een geringere instroom kan eerder het effect zijn van het gevoerde beleid. "Maar dat is niet het hoofdmotief. En dat is precies het verschil tussen mij en de PVV: de PVV ziet het als een primaire doelstelling om minder mensen naar Nederland te laten komen, voor mij is dat het niet; het zal een gevolg zijn van het gevoerde beleid."

Gedoogpartner Geert Wilders laat in een reactie weten dat Leers 'CDA-onzinteksten' verkondigt. "Beetje dom", twittert hij. Om eraan toe te voegen dat hij Leers hard zal afrekenen op het nakomen van de gemaakte afspraken.