Top ten einde.'Wereld steunt Afghanistan'

De wereld laat Afghanistan niet zakken. Die boodschap gaven de 72 aanwezige landen op de Afghanistan-top in Den Haag vandaag af.

Een lange reeks (onder)ministers van Buitenlandse Zaken en VN-topman Ban ki-Moon zegden steun toe aan het Aziatische land, dat al drie decennia het toneel is van oorlogsgeweld. Het ging vooral om plechtige beloften tot meer samenwerking en civiele en militaire hulp op korte en lange termijn. Gezien het grote aantal deelnemende landen en de aanwezigheid van belangrijke buurlanden als Pakistan en vooral Iran hadden topdiplomaten de eendaagse top op voorhand al omschreven als een succes.

Mahdi Akhounzadeh, de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, zei dat zijn land "ten volle bereid” is om mee te werken aan de ontwikkeling en wederopbouw van Afghanistan. Datzelfde geldt voor de strijd tegen de handel in en de productie van drugs.

Akhounzadeh voerde in de marge van de conferentie een kort gesprek met Richard Holbrooke, de gezant van de Verenigde Staten voor Afghanistan en Pakistan. De ontmoeting had volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton spontaan plaats. De sfeer zou "hartelijk” zijn geweest. Ten tijde van de regering van de vorige Amerikaanse president George Bush gold Iran nog als een internationale pariastaat. De Verenigde Staten hadden het land opgenomen in de zogenoemde ‘As van het kwaad’.

De laatste tijd is sprake van dooi in de diplomatieke verhoudingen tussen de landen. Akhounzadeh was vrijdag ook al aanwezig op de top over Afghanistan in de Russische hoofdstad Moskou. De Iraanse politicus wordt in diplomatieke kringen gezien als een goede gesprekspartner.

Tijdens de bijeenkomst kreeg Nederland veel complimenten voor de organisatie van de top én voor de hulp aan Afghanistan. Onder anderen Ban ki-Moon en Hamid Karzai, de president van Afghanistan spraken warme woorden. Hillary Clinton beschreef de topontmoeting als een belangrijke dag voor Afghanistan. "We hebben bereikt wat we konden bereiken. Ik hoop dat dit een nieuw begin betekent voor de burgers in Afghanistan.”

Karzai en Ban ki-Moon grepen de top aan om te werken aan hun imago. Karzai wordt de laatste tijd hevig bekritiseerd vanwege zijn gebrek aan daadkracht bij onder meer de bestrijding van corruptie. Het optreden van de Verenigde Naties in Afghanistan staat eveneens ter discussie.

"Ik ben trots op wat we al bereikt hebben", benadrukte Karzai in zijn toespraak. "We hebben tegenslag gehad, hebben niet al onze doelen kunnen bereiken", erkende hij tegelijkertijd. Karzai hoopt in augustus te worden herkozen als president. De laatste tijd gaan er steeds meer stemmen op om de macht van de president in te perken. Een nog aan te stellen premier zou een aantal taken van Karzai of diens opvolger kunnen overnemen.

Keiharde toezeggingen voor grootschalige extra financiële hulp aan Afghanistan werden niet gedaan tijdens de top. NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer had de deelnemende landen eerder deze week opgeroepen om tot 2015 jaarlijks 1,6 miljard euro te stoppen in een speciaal Afghanistan-fonds. Hiermee zou onder meer de opbouw en training van de Afghaanse militairen gefinancierd kunnen worden. De NAVO-topman moest in de namiddag erkennen dat de top op dit vlak geen concreet resultaat heeft opgeleverd.

Mogelijk komt de internationale gemeenschap volgende maand wel over de brug. Half april staat in de Japanse hoofdstad Tokio de volgende Afghanistan-top op het programma.

Top ten einde.'Wereld steunt Afghanistan'  (foto: DAG)