'Jongensoverschot India stijgt schrikbarend'

De voorkeur die Indiase echtparen hebben om jongens te krijgen in plaats van meisjes, leidt er toe dat er een enorm overschot van jongens aan het ontstaan is. Enkele Britse en Canadese hulporganisaties bekeken de situatie in vijf deelstaten in het noorden en het noordwesten van India en stellen dat er nog nooit zo weinig meisjes ter wereld kwamen. Zo werden in de staat Punjab bijvoorbeeld slechts 300 meisjes geboren tegenover iedere 1.000 jongens.

Door de druk op vrouwen om zoons te baren, worden vrouwelijke foetussen geaborteerd. Ook komt het geregeld voor dat meisjesbaby's na hun geboorte dusdanig worden verwaarloosd, dat ze sterven. Naar schatting zijn er in heel India de afgelopen 20 jaar zo'n 10 miljoen meisjesfoetussen geaborteerd.

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties Unicef zegt dat in India iedere dag 7.000 meisjes worden gedood nog voor ze geboren zijn.

Het probleem verspreidt zich over heel India, zowel op het platteland als in de steden, en doet zich voor in alle kasten. Er is wel een wet die het verbiedt, maar dat haalt nochtans niets uit. De voorkeur voor zoons wint het ruimschoots van de wet.

Traditioneel worden vrouwen in India beschouwd als een financiële last vanwege de bruidsschat die een dochter mee moet krijgen als zij huwt. Jongens daarentegen blijven vaak na hun huwelijk in het ouderlijk huis wonen om voor hun bejaarde ouders te zorgen en halen door te trouwen juist een bruidsschat de familie binnen. Ook het hindoeïsme stelt mannen boven vrouwen, in zoverre dat de brandstapel bij de crematie alleen door zonen van de overledene aangestoken mag worden, niet door dochters.