'De Hofstadgroep is een sekte'

Icoon TerrorismeDe Hofstadgroep is een terroristische sekte. Dat zegt sociaal-psycholoog Roel Meerten in het actualiteitenprogramma Netwerk. Hij vergelijkt de aanslagen van radicale moslims met de gang van zaken in een sekte. Het gedrag van radicale moslims is dan ook het resultaat van voorspelbare groepsprocessen, waarbij leiderschap, macht, gehoorzaamheid en sociale druk een belangrijke rol spelen bij het nemen van groepsbeslissingen.

De sociaal-psycholoog vergelijkt in Netwerk het proces van radicalisering met een trappenhuis. De eerste verdieping is het niveau waar alle moslims zich bevinden, terwijl op de tweede verdieping de radicale moslims en geestelijke leiders zouden zitten. Om radicalisering tegen te gaan moet er voorkomen worden dat moslims van de eerste naar de tweede verdieping gaan. Via indoctrinatie zouden de verdiepingen daarboven naar geweld leiden.

De Hofstadgroep is een groep van 14 mannen die een terroristisch netwerk zouden vormen. Het proces tegen de leden ervan is in december vorig jaar begonnen en duurt tot eind februari. De uitspraken staan gepland voor 24 februari.