Afschaffen Antilliaanse regering bepleit

Een commissie onder leiding van de oud-Antilliaanse gouverneur 'Papy' Jessurun heeft voorgesteld de centrale landsregering van de Nederlandse Antillen af te schaffen. Curaçao en Sint Maarten zouden net als Aruba een onafhankelijke status moeten krijgen binnen het koninkrijk, de andere drie eilanden, Bonaire, Saba en Sint Eustatius, worden Nederlandse provincies.

De commissie, die is ingesteld om onderzoek te doen naar de toekomstige staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, vindt dat "de problemen op de Nederlandse Antillen groot zijn en geen verder uitstel dulden". Zowel het Nederlandse kabinet, bij monde van minister De Graaf, als dat van de Antillen heeft aangegeven het oordeel van de commissie als "zwaarwegend" te beschouwen. Om de afschaffing van de centrale eilandsregering mogelijk te maken is een herziening nodig van het vijftig jaar oude Statuut, dat de staatkundige verhoudingen binnen ons Koninkrijk regelt.

Een eventuele verzelfstandiging van Curaçao en Sint Maarten zal gepaard gaan met forse investeringen in de rechtshandhaving, het functioneren van het openbaar bestuur en de overheidsfinanciën. Daarnaast zou Nederland volgens het voorstel de Antilliaanse staatsschuld van 2,4 miljard euro grotendeels overnemen. De eilanden blijven wel zelf verantwoordelijk voor het aflossen van de rente.