Jongeren steeds meer in het rood

Duizenden Nederlandse jongeren zitten in grote financiële problemen, zo meldt de Telegraaf vandaag zich baserend op gegevens van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).

Het Nibud denkt dat dit jaar zeker 18.500 personen onder de 25 jaar onder curatele worden gesteld om hun financiën op orde te krijgen. Sinds eind vorig jaar al is sprake van een ware run van jongeren op de schuldhulpverlening.

Afgelopen tijd steeg het aantal aanvragen voor hulp zeker 20% en in sommige plaatsen zelfs met 50%. Eenzesde van alle noodkreten komt van jongeren onder de 25 jaar, zo blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Platform Integrale Schuldhulpverlening. Beiden zijn er zeker van dat dit nog maar het topje van de ijsberg is, daar veel mensen met schulden zich niet melden.

Het Nibud zegt dat jongelui vooral diep in het rood raken door excessieve uitgaven aan uitgaan, kleding, mobiele telefoons en brommers. Vooral 16- tot 23-jarigen die na hun vmbo-opleiding werk en leren combineren, vormen een kwetsbare groep. Van hen heeft 20% een gemiddelde schuld van 1400 euro. In de categorie 21 jaar en ouder heeft zelfs 33% een schuld van gemiddeld 4500 euro.