''Nederland is niet onveiliger''

wildhagen had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Volgens aankomend juriste Margreth Egelkamp, die op 25 november aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert op het onderwerp De ernst van geweldscriminaliteit, wordt dit soort criminaliteit in ons land zwaar overschat. Volgens Egelkamp is Nederland de laatste jaren helemaal niet onveiliger geworden, maar zijn Nederlanders wel gevoeliger geworden voor geweld. De stelling dat Nederland onveiliger wordt is een waarneming die feitelijk onjuist is, aldus Egelkamp.

Eén van de oorzaken voor het onveiligere gevoel is de media-aandacht voor zinloos geweld. Dat versterkt volgens haar het gevoel bij mensen dat Nederland steeds onveiliger wordt. Ook verandert de definitie van een geweldsmisdrijf: ''Wat 15 jaar geleden nog een lichte overtreding was, wordt nu als misdrijf gezien. Een licht vergrijp in 1986 wordt tien jaar later mishandeling genoemd".
Ook het feit dat geweld relatief gezien niet vaak voorkomt speelt mee; Gebeurt er dan toch iets, dan keuren we dat steeds sterker af. ''Dat is in feite een teken van beschaving''.

Promovendus Egelkamp vergeleek voor haar onderzoek 1.100 strafdossiers over geweldsmisdrijven uit 1986 en 1996. Daaruit valt volgens haar te concluderen dat mensen in 1996 veel sneller aangifte deden van een overtreding dan tien jaar daarvoor.