Regering betuigt spijt over slavernij

De Nederlandse regering heeft zondag op de anti-racismeconferentie van de Verenigde Naties spijt betuigd voor het slavernijverleden. Minister van Boxtel (Integratiebeleid) verklaarde dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt die hebben geleid tot groot onrecht.

"We betuigen diepe spijt over de slavernij en de slavenhandel die hebben plaatsgehad maar een spijtbetuiging alleen is niet voldoende en kan niet worden gebruikt als een excuus om in het heden geen actie te ondernemen'', aldus de bewindsman zondag in het Zuid-Afrikaanse Durban. "Het is belangrijk structurele maatregelen te nemen voor de nabestaanden van vroegere slaven en voor de volgende generaties.''

In zijn toespraak ging Van Boxtel in op de maatregelen van de regering om racisme in Nederland te bestrijden. Ook noemde hij het volgend jaar op te richten slavernijmonument en het opzetten van een nationaal instituut voor het Nederlandse slavernijverleden voor educatie, documentatie en onderzoek.

De minister riep andere landen op het Nederlandse voorbeeld te volgen en zo een internationaal kennisnetwerk over slavernij te creëren.