Brein verliest kort geding van providers

In de strijd tegen p2p-gebruikers heeft Brein een gevoelige nederlaag geleden. De Utrechtse rechtbank heeft bepaald dat providers de naw-gegevens van hun klanten niet af hoeven te staan aan Brein.

Deze uitspraak vormt het voorlopige sluitstuk van de strijd tussen Brein en de Nederlandse providers Planet, Chello, @Home, Tiscali en Wanadoo. Brein spande de rechtszaak aan omdat de betrokken providers niet de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van enkele tientallen abonnees wilden geven die via uitwisselprogramma's als Kazaa muziek hebben aangeboden.

Brein had van deze mensen al wel het ip-adres. Voor de koppeling met het adres had Brein echter de providers nodig. De internetaanbieders weigerden de gegevens aan Brein te geven. Afgifte van deze informatie gebeurt volgens de providers alleen aan justitie.

In kort geding stelden de providers dat alleen een strafrechter een bevel tot bekendmaking van persoonsgegevens kan geven. De voorzieningenrechter bepaalde dinsdag echter dat ook de civiele rechter internetproviders kan bevelen om klantgegevens aan Brein bekend te maken. Hierbij wordt echter onmiddellijk een beperking gemaakt door de rechter. Zo'n bevel zal volgens de rechter niet snel worden gegeven. In de uitspraak formuleert de voorzieningenrechter hiervoor een aantal criteria. Belangrijker is echter dat de rechter stelt dat de internetproviders terecht hebben geweigerd om de klantgegevens bekend te maken.

De rechtbank kwam met name tot deze uitspraak omdat Brein een Amerikaans onderzoeksbureau heeft ingeschakeld dat de gedeelde mappen op de computers van de klanten onderzocht. Bij dit onderzoek zijn mogelijk ook bestanden bekeken die een persoonlijk karakter hebben. De voorzieningenrechter acht dit alles 'niet juist' omdat naar Nederlandse maatstaven persoonsgegevens in Amerika onvoldoende beschermd worden. Daarom is geen sprake geweest van een rechtmatige gegevensverwerking door Brein.

-
Klik hier voor een volledige weergave van de uitspraak