Kabinet stelt JSF-besluit uit tot 2010

De coalitie wil pas in 2010 een besluit nemen over deelname aan de testfase van de Joint Strike Fighter (JSF). In 2012, dus bij een volgend kabinet, komt er pas een definitief besluit over deze gedoodverfde opvolger van de F-16.

Dat betekent dat de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie de data in het regeerakkoord wijzigen. Het kabinet steunt de oplossing waarmee een crisis is afgewenteld. De regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie waren vandaag druk in de weer om uit de impasse rond de aanschaf van testtoestellen van de Joint Strike Fighter (JSF) te komen.

De Tweede Kamer is sinds zeven uur vanavond weer in debat over de kwestie. Premier Jan Peter Balkenende doet daar op verzoek van het parlement ook aan mee. Vice-premier Bos (PvdA) zei tegen de NOS: "We kunnen ons nu niet permitteren om in partijbelangetjes verstrikt te raken."

Voorafgaand aan het debat voerden de vice-premiers Wouter Bos (PvdA) en André Rouvoet (ChristenUnie) overleg met Balkenende. Over de JSF, de beoogde opvolger van de huidige F-16, ontstond woensdag een patstelling tussen de PvdA-fractie en CDA-staatssecretaris Jack de Vries van Defensie.

De PvdA stemt nu niet in met aankoop, omdat de fractie vindt dat ze onvoldoende informatie heeft gekregen. Daardoor is een Kamermeerderheid tegen het kabinetsbesluit om twee testvliegtuigen aan te schaffen. Dat besluit is nu dus uitgesteld tot volgend jaar.


Kabinet stelt JSF-besluit uit tot 2010  (foto: DAG)