Niet willen aannemen allochtonen is discriminatie

Rob (R@b)

In 2005 berichtte FOK! over het Belgische garagedeurenbedrijf Feryn dat geen Marokkanen wilde aannemen, omdat klanten geen Marokkaanse monteurs zouden wensen. Het Europees Hof voor Justitie heeft nu naar aanleiding van deze zaak gezegd dat werkgevers die geen allochtonen willen aannemen, zich schuldig maken aan discriminatie.

Drie jaar geleden zei directeur Pascal Feryn het volgende over zijn aannamebeleid: ''Marokkanen zoeken we niet. Onze klanten willen dat niet. Ze moeten in privé-woningen, vaak villa's, garagedeuren plaatsen, en die klanten willen hen niet over de vloer zien komen. Ik vind dat persoonlijk zeer erg, maar kan er niets aan doen. In mijn onderneming zijn wel Marokkaanse werknemers, maar zij werken in de binnendienst. Het zijn goede mannen.'' In de politiek nam het Vlaams Belang het op voor het bedrijf, daar waar de politieke partij SP.A het sterk veroordeelde.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding klaagde het bedrijf daarop aan bij het Arbeidshof van Brussel. Dat besloot eerst een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie te stellen. Het Europees Hof oordeelt nu dat ''publieke verklaringen waarmee een werkgever te kennen geeft dat hij geen werknemers van een bepaalde etnische afstamming aanwerft, directe discriminatie vormen''.

Het Arbeidshof zal zich nu uitspreken over de zaak Feryn. Want het Europees Hof is namelijk niet bevoegd om te oordelen over een concreet geval, maar alleen over algemene bepalingen.

Indertijd vond na de ontstane commotie overigens een gesprek plaats tussen het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en Feryn. Het bedrijf besloot toen toch allochtonen te gaan werven. Want het bleek namelijk dat er in de binnendienst bij Feryn helemaal geen Marokkanen werkten. Ook daar werden allochtonen geweigerd.