Nasi-M - Gas terug!

Monique (DJMO)

Nasi-M heeft een boodschap voor de NAM, Shell en vooral de Overheid: "Gas terug!"