NS is not to blame...

Joris (Tigertje)
De NS heeft in tegenstelling tot wat ze hebben beloofd de gestelde limiet van op tijd rijdende treinen niet gehaald. Er reden "slechts" 84,6% van de treinen op tijd. Het beloofde percentage was 86,5%. Los van het gegeven dat dit natuurlijk een ongelofelijk luxeprobleem is en eigenlijk het nadenken erover niet waard valt er toch wat over te zeggen:

De NS is in hoge mate afhankelijk van ProRail. Deze organisatie beheert ruim 6.500 kilometer spoor, inclusief 4.500 bruggen en tunnels, waaronder 58 beweegbare bruggen. En alle daarbij horende overwegen, wissels, seinen, bovenleidingen en stations. ProRail is verantwoordelijk voor de kwaliteit van al dit materiaal. En is een overheidsbedrijf.

Terecht noemt de NS in reactie op het punctualiteitsprobleem de vele werkzaam- heden van ProRail. De NS kan namelijk wel op tijd willen rijden maar als ze daarin wordt gehinderd door werkzaamheden of slechte infrastructuur lukt dat dus niet.
Veel vertraging werd ook veroorzaakt door ontsporingen. Bij veel van deze ongelukken valt op dat nalatigheid van bedrijven buiten de NS om de problemen direct of indirect hebben veroorzaakt.
En dan zijn er nog de treinen die stil hebben gestaan als gevolg van zogenaamde terreurdreiging. Ook hier kan de NS natuurlijk weinig aan doen.

Al met al zou het op zijn plaats zijn als de overheid het boetekleed zou aantrekken in plaats van met het beschuldigende vingertje naar de NS te wijzen.