Gaza-city: voor en na oktober 2023

De terroristische aanval van Hamas op Israël leidde tot een enorme militaire reactie van Israël die grote delen van Gaza in puin heeft gelegd. Flatgebouwen, winkels en straten liggen in puin terwijl een humanitaire ramp is ontstaan. Minstens 1,5 miljoen mensen zijn uit hun huizen gevlucht en meer dan 11.000 Palestijnen zijn om het leven gekomen, volgens functionarissen in Gaza.