Stikstofproblematiek: gaan boeren hun koeien en varkens inruilen voor insecten?

De landbouwsector staat onder druk, onder andere door stikstofproblemen. En daarom zijn er boeren die nieuwe wegen zoeken. Eén van de nieuwe wegen is insectenteelt. Zou een insect de koe, het varken of de kip echt kunnen gaan vervangen in boerenstallen?