Hugo stimuleert jongeren tot C19-prik, Willem roept op tot aangifte wegens zelfverminking jongeren

Hugo de Jonge plaatste op 12 augustus een tweet waarin hij trots C19-prik 22.000.000 aankondigt, de toename van vaccinatiebereidheid aangeeft en kinderen van 12+ aanmoedigt om een afspraak te maken #Planjeprik!.

Willem deed gisteren, 10 dagen later, een oproep om aangifte te doen tegen Hugo de Jonge omdat hij zou "aanzetten tot zelfverminking van minderjarigen, een zeer ernstig delict. Boek 7, art 450, BW." volgens Jengel.

Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Geldend van 01-07-2021 t/m heden)

Uit BW Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling
Artikel 450

1 Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist.

2 Indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.

3 In het geval waarin een patiënt van zestien jaren of ouder niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, worden door de hulpverlener en een persoon als bedoeld in de leden 2 of 3 van artikel 465, de kennelijke opvattingen van de patiënt, geuit in schriftelijke vorm toen deze tot bedoelde redelijke waardering nog in staat was en inhoudende een weigering van toestemming als bedoeld in lid 1, opgevolgd. De hulpverlener kan hiervan afwijken indien hij daartoe gegronde redenen aanwezig acht.

Het valt op dat de terminologie van Engel 'aanzetten tot zelfverminking van minderjarigen, een ernstig delict' nergens staat omschreven in het Burgerlijk Wetboek . (Een snelle zoektocht ziet 'zelfverminking' onder strafrecht alleen in het Wetboek van Militair Strafrecht vermeld staan). Zodra hij tegengas krijgt onder zijn tweet, reageert hij niet meer. Jengel ten voeten uit; liegen, bedriegen en altijd ligt de verantwoordelijkheid bij de ander.