Het nutteloze feitje van de dag: Hele bekende atlas

Nutteloze feitjes, ze zullen je leven niet drastisch veranderen maar ze zijn wel altijd leuk om te weten. Dus voortaan voor jullie, elke dag een nutteloos feitje om de dag mee door te komen.

We hebben hem allemaal op school in onze handen gehad of hebben hem in de kast de staan, de Bosatlas. Maar wist je dat de befaamde atlassenreeks zijn naam te danken heeft aan de Groningse onderwijzer Pieter Roelf Bos. Hij was in 1877 samensteller van de atlas die nodig was omdat het schoolvak aardrijkskunde werd ingevoerd op de HBS. Onder de naam 'Bos' Schoolatlas der geheele aarde' verscheen in dat jaar de eerste editie van wat uit zou groeien tot 'de Bosatlas'. Tot zijn overlijden in 1902 bleef Bos verantwoordelijk voor de samenstelling en bewerking van de atlassen.

Het nutteloze feitje van de dag: Hele bekende atlas (WikiCommons/Charles01)
Het nutteloze feitje van de dag: Hele bekende atlas (WikiCommons/Charles01)