Het nutteloze feitje van de dag: kip of het ei

Nutteloze feitjes, ze zullen je leven niet drastisch veranderen maar ze zijn wel altijd leuk om te weten. Dus voortaan voor jullie, elke dag een nutteloos feitje om de dag mee door te komen.

Eén van de grote vragen in het leven is natuurlijk 'wat was er eerder, de kip of het ei'. Wist je dat volgens de Bijbel de kip eerder was dan het ei? In Genesis 1:20-22 valt het volgende te lezen: "20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels! 21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 22 En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde!" 

Het nutteloze feitje van de dag: kip of het ei (WikiCommons/Pava)
Het nutteloze feitje van de dag: kip of het ei (WikiCommons/Pava)